จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,72016,1643,82717724,888
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี115---115
4 ปี906---906
5 ปี2,108---2,108
6 ปี1,522798--2,320
7 ปี462,527--2,573
8 ปี132,599--2,612
9 ปี52,882--2,887
10 ปี32,697--2,700
11 ปี-2,592--2,592
12 ปี-1,864384-2,248
13 ปี21541,208-1,364
14 ปี-321,300-1,332
15 ปี-1184715873
16 ปี-37574152
17 ปี-3125772
18 ปี--13132
19 ปี-2--2
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด329453-179
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง24 ปี5---5
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง25 ปี15---15
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง26 ปี125--17
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง27 ปี-11--11
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง28 ปี-16--16
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง29 ปี-16--16
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง210 ปี-18--18
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง211 ปี-13--13
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง212 ปี-127-19
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง213 ปี-212-14
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง214 ปี--20-20
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง215 ปี-114-15
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1569--84
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง54 ปี5---5
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง55 ปี8---8
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง56 ปี24--6
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง57 ปี-9--9
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง58 ปี-10--10
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง59 ปี-13--13
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง510 ปี-6--6
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง511 ปี-13--13
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง512 ปี-12--12
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง513 ปี-2--2
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1151--62
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง24 ปี1---1
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง25 ปี6---6
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง26 ปี43--7
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง27 ปี-10--10
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง28 ปี-11--11
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง29 ปี-5--5
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง210 ปี-11--11
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง211 ปี-5--5
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง212 ปี-4--4
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง213 ปี-2--2
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง214 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง215 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด227636-134
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง54 ปี3---3
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง55 ปี10---10
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง56 ปี83--11
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง57 ปี18--9
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง58 ปี-12--12
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-11--11
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-13--13
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-19--19
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-92-11
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-116-17
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง514 ปี--13-13
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง515 ปี--4-4
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง516 ปี--1-1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด4001,726--2,126
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง14 ปี69---69
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง15 ปี187---187
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง16 ปี144101--245
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง17 ปี-331--331
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง18 ปี-292--292
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง19 ปี-287--287
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง110 ปี-270--270
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง111 ปี-274--274
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง112 ปี-170--170
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง113 ปี-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง114 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง115 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด3311454-201
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง44 ปี3---3
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง45 ปี12---12
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง46 ปี178--25
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง47 ปี-15--15
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง48 ปี113--14
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง49 ปี-25--25
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง410 ปี-26--26
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง411 ปี-16--16
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง412 ปี-103-13
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง413 ปี-119-20
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง414 ปี--19-19
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง415 ปี--12-12
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง417 ปี--1-1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด85332262-679
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง44 ปี16---16
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง45 ปี44---44
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง46 ปี2528--53
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง47 ปี-50--50
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง48 ปี-47--47
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง49 ปี-54--54
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง410 ปี-55--55
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง411 ปี-61--61
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง412 ปี-3431-65
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง413 ปี-381-84
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง414 ปี--89-89
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง415 ปี--57-57
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง416 ปี--3-3
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง417 ปี--1-1
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2050--70
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง44 ปี1---1
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง45 ปี14---14
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง46 ปี52--7
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง47 ปี-11--11
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง48 ปี-11--11
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง49 ปี-8--8
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง410 ปี-6--6
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง411 ปี-6--6
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง412 ปี-6--6
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง413 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง414 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง415 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด54133--187
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง44 ปี9---9
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง45 ปี20---20
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง46 ปี186--24
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง47 ปี412--16
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง48 ปี217--19
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง49 ปี125--26
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง410 ปี-20--20
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง411 ปี-20--20
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง412 ปี-15--15
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง413 ปี-13--13
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง414 ปี-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง415 ปี-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง416 ปี-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง417 ปี-2--2
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1356--69
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง44 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง45 ปี7---7
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง46 ปี53--8
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง47 ปี15--6
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง48 ปี-5--5
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง49 ปี-5--5
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง410 ปี-12--12
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง411 ปี-7--7
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง412 ปี-10--10
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง413 ปี-3--3
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง414 ปี-3--3
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง415 ปี-1--1
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง419 ปี-2--2
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2063--83
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง53 ปี2---2
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง54 ปี3---3
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง55 ปี10---10
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง56 ปี54--9
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง57 ปี-3--3
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง58 ปี-8--8
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง59 ปี-10--10
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง510 ปี-13--13
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง511 ปี-12--12
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง512 ปี-9--9
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง513 ปี-3--3
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง515 ปี-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3290--122
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง54 ปี8---8
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง55 ปี15---15
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง56 ปี98--17
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง57 ปี-9--9
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง58 ปี-14--14
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-18--18
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-8--8
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-24--24
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-9--9
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด417541-157
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง52 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง53 ปี9---9
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง54 ปี10---10
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง55 ปี15---15
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง56 ปี72--9
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง57 ปี-12--12
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง58 ปี-11--11
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง59 ปี-15--15
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง510 ปี-13--13
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง511 ปี-10--10
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง512 ปี-95-14
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง513 ปี-314-17
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง514 ปี--17-17
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง515 ปี--5-5
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง516 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง517 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง518 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง519 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง520 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด4875--123
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง53 ปี4---4
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง54 ปี17---17
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง55 ปี18---18
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง56 ปี93--12
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง57 ปี-12--12
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง58 ปี-9--9
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง59 ปี-19--19
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง510 ปี-9--9
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง511 ปี-12--12
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง512 ปี-11--11
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง513 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1654--70
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง54 ปี5---5
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง55 ปี3---3
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง56 ปี84--12
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง57 ปี-8--8
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง58 ปี-10--10
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง59 ปี-5--5
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง510 ปี-9--9
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง511 ปี-7--7
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง512 ปี-8--8
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง513 ปี-3--3
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด1711,0904331771,871
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง22 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง23 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง24 ปี26---26
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง25 ปี94---94
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง26 ปี5159--110
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง27 ปี-165--165
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง28 ปี-149--149
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง29 ปี-195--195
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง210 ปี-199--199
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง211 ปี-203--203
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง212 ปี-11858-176
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง213 ปี-2170-172
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง214 ปี--115-115
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง215 ปี--841599
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง216 ปี--57479
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง217 ปี--15758
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง218 ปี---3131
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง219 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง220 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3393--126
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง33 ปี2---2
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง34 ปี13---13
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง35 ปี8---8
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง36 ปี10---10
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง37 ปี-14--14
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง38 ปี-20--20
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง39 ปี-14--14
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง310 ปี-17--17
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง311 ปี-13--13
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง312 ปี-12--12
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง313 ปี-3--3
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2775--102
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง33 ปี3---3
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง34 ปี8---8
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง35 ปี8---8
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง36 ปี73--10
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง37 ปี118--19
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง38 ปี-15--15
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง39 ปี-13--13
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง310 ปี-10--10
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง311 ปี-8--8
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง312 ปี-8--8
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง313 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด439962-204
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง33 ปี5---5
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง34 ปี18---18
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง35 ปี11---11
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง36 ปี84--12
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง37 ปี115--16
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง38 ปี-14--14
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง39 ปี-20--20
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง310 ปี-18--18
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง311 ปี-14--14
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง312 ปี-132-15
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง313 ปี-125-26
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง314 ปี--24-24
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง315 ปี--10-10
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง317 ปี--1-1
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด35117--152
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง24 ปี5---5
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง25 ปี17---17
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง26 ปี138--21
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง27 ปี-17--17
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง28 ปี-14--14
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง29 ปี-34--34
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง210 ปี-18--18
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง211 ปี-22--22
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง212 ปี-4--4
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง213 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง214 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง215 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2345--68
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง33 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง34 ปี3---3
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง35 ปี12---12
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง36 ปี72--9
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง37 ปี17--8
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง38 ปี-4--4
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง39 ปี-10--10
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง310 ปี-9--9
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง311 ปี-7--7
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง312 ปี-6--6
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง313 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1035--45
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง33 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง34 ปี2---2
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง35 ปี5---5
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง36 ปี3---3
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง37 ปี-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง38 ปี-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง39 ปี-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง310 ปี-5--5
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง311 ปี-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง312 ปี-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง313 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด932--41
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง33 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง34 ปี1---1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง35 ปี5---5
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง36 ปี31--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง37 ปี-3--3
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง38 ปี-2--2
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง39 ปี-10--10
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง310 ปี-4--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง311 ปี-7--7
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง312 ปี-5--5
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง313 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด2151--72
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง23 ปี4---4
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง24 ปี4---4
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง25 ปี7---7
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง26 ปี51--6
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง27 ปี19--10
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง28 ปี-6--6
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง29 ปี-6--6
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง210 ปี-9--9
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง211 ปี-7--7
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง212 ปี-12--12
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง213 ปี-1--1
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง214 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง215 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด458988-222
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง24 ปี13---13
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง25 ปี23---23
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง26 ปี95--14
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง27 ปี-12--12
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง28 ปี-17--17
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง29 ปี-13--13
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง210 ปี-15--15
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง211 ปี-20--20
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง212 ปี-412-16
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง213 ปี-322-25
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง214 ปี--41-41
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง215 ปี--11-11
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง216 ปี--2-2
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1766--83
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง24 ปี3---3
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง25 ปี2---2
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง26 ปี12---12
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง27 ปี-15--15
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง28 ปี-9--9
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง29 ปี-13--13
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง210 ปี-10--10
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง211 ปี-8--8
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง212 ปี-8--8
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง213 ปี-3--3
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง214 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง215 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด259282-199
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง24 ปี6---6
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง25 ปี12---12
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง26 ปี73--10
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง27 ปี-10--10
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง28 ปี-16--16
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง29 ปี-17--17
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง210 ปี-19--19
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง211 ปี-12--12
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง212 ปี-1511-26
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง213 ปี--30-30
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง214 ปี--21-21
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง215 ปี--19-19
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง216 ปี--1-1
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด39107--146
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง14 ปี6---6
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง15 ปี23---23
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง16 ปี95--14
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง17 ปี114--15
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง18 ปี-22--22
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง19 ปี-23--23
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง110 ปี-17--17
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง111 ปี-13--13
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง112 ปี-13--13
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง113 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง114 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง115 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3511747-199
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง14 ปี4---4
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง15 ปี19---19
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง16 ปี114--15
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง17 ปี-20--20
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง18 ปี120--21
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง19 ปี-16--16
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง110 ปี-26--26
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง111 ปี-16--16
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง112 ปี-145-19
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง113 ปี-113-14
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง114 ปี--12-12
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง115 ปี--17-17
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด397826-143
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง43 ปี2---2
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง44 ปี14---14
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง45 ปี13---13
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง46 ปี103--13
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง47 ปี-11--11
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง48 ปี-15--15
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง49 ปี-18--18
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง410 ปี-14--14
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง411 ปี-12--12
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง412 ปี-55-10
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง413 ปี--8-8
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง414 ปี--6-6
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง415 ปี--6-6
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง416 ปี--1-1
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด73345133-551
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี9---9
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี34---34
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี2915--44
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี154--55
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-66--66
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-62--62
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-56--56
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-47--47
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-4114-55
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-436-40
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--52-52
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--26-26
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี--5-5
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด130372--502
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง44 ปี23---23
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง45 ปี68---68
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง46 ปี3915--54
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง47 ปี-69--69
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง48 ปี-74--74
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง49 ปี-66--66
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง410 ปี-60--60
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง411 ปี-49--49
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง412 ปี-36--36
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง413 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง414 ปี-1--1
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง415 ปี-2--2
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด519022-163
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง43 ปี2---2
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง44 ปี15---15
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง45 ปี13---13
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง46 ปี175--22
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง47 ปี212--14
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง48 ปี112--13
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง49 ปี115--16
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง410 ปี-12--12
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง411 ปี-16--16
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง412 ปี-132-15
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง413 ปี-38-11
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง414 ปี--5-5
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง415 ปี-14-5
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง416 ปี-13-4
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1953--72
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง44 ปี3---3
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง45 ปี9---9
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง46 ปี74--11
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง47 ปี-9--9
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง48 ปี-7--7
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง49 ปี-11--11
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง410 ปี-10--10
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง411 ปี-7--7
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง412 ปี-4--4
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง413 ปี-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง414 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง415 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด40243116-399
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง14 ปี4---4
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง15 ปี20---20
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง16 ปี1511--26
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง17 ปี-36--36
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง18 ปี138--39
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง19 ปี-47--47
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง110 ปี-44--44
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง111 ปี-37--37
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง112 ปี-2514-39
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง113 ปี-328-31
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง114 ปี-239-41
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง115 ปี--26-26
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง116 ปี--8-8
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง117 ปี--1-1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด2812141-190
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง14 ปี3---3
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง15 ปี9---9
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง16 ปี164--20
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง17 ปี-9--9
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง18 ปี-24--24
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง19 ปี-25--25
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง110 ปี-17--17
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง111 ปี-21--21
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง112 ปี-173-20
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง113 ปี-39-12
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง114 ปี-114-15
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง115 ปี--10-10
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง116 ปี--5-5
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3411042-186
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง14 ปี11---11
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง15 ปี12---12
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง16 ปี113--14
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง17 ปี-20--20
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง18 ปี-18--18
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง19 ปี-27--27
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง110 ปี-18--18
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง111 ปี-10--10
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง112 ปี-123-15
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง113 ปี-211-13
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง114 ปี--18-18
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง115 ปี--8-8
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง116 ปี--2-2
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5116971-291
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง14 ปี8---8
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง15 ปี27---27
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง16 ปี168--24
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง17 ปี-26--26
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง18 ปี-31--31
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง19 ปี-25--25
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง110 ปี-34--34
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง111 ปี-23--23
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง112 ปี-199-28
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง113 ปี-225-27
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง114 ปี-120-21
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง115 ปี--17-17
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด287930-137
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง14 ปี3---3
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง15 ปี13---13
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง16 ปี114--15
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง17 ปี112--13
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง18 ปี-8--8
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง19 ปี-15--15
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง110 ปี-15--15
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง111 ปี-9--9
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง112 ปี-135-18
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง113 ปี-17-8
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง114 ปี-212-14
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง115 ปี--6-6
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5514173-269
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง12 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง13 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง14 ปี6---6
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง15 ปี27---27
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง16 ปี215--26
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง17 ปี-26--26
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง18 ปี-21--21
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง19 ปี132--33
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง110 ปี-24--24
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง111 ปี-14--14
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง112 ปี-187-25
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง113 ปี-127-28
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง114 ปี--24-24
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง115 ปี--14-14
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง116 ปี--1-1
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง117 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง118 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง119 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง120 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1959--78
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง53 ปี2---2
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง54 ปี6---6
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง55 ปี7---7
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง56 ปี43--7
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง57 ปี-9--9
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง58 ปี-12--12
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-8--8
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-10--10
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-9--9
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-8--8
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด217448-143
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง54 ปี6---6
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง55 ปี7---7
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง56 ปี76--13
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง57 ปี-5--5
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง58 ปี18--9
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-25--25
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-13--13
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-8--8
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-85-13
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-110-11
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง514 ปี--21-21
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง515 ปี--12-12
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด348536-155
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง54 ปี7---7
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง55 ปี14---14
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง56 ปี132--15
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง57 ปี-9--9
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง58 ปี-16--16
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-13--13
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-13--13
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-16--16
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-143-17
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-29-11
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง514 ปี--15-15
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง515 ปี--7-7
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง516 ปี--2-2
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด5319667-316
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง54 ปี11---11
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง55 ปี23---23
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง56 ปี1911--30
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง57 ปี-36--36
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง58 ปี-36--36
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง59 ปี-28--28
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง510 ปี-38--38
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง511 ปี-21--21
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง512 ปี-234-27
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง513 ปี-318-21
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง514 ปี--25-25
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง515 ปี--15-15
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง516 ปี--5-5
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2476--100
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง44 ปี3---3
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง45 ปี13---13
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง46 ปี85--13
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง47 ปี-9--9
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง48 ปี-17--17
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง49 ปี-14--14
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง410 ปี-9--9
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง411 ปี-10--10
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง412 ปี-12--12
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง413 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง414 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง415 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด236938-130
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง44 ปี2---2
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง45 ปี15---15
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง46 ปี61--7
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง47 ปี-15--15
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง48 ปี-7--7
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง49 ปี-10--10
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง410 ปี-11--11
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง411 ปี-13--13
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง412 ปี-95-14
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง413 ปี-111-12
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง414 ปี-214-16
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง415 ปี--7-7
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง417 ปี--1-1
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด126543-120
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง33 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง34 ปี2---2
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง35 ปี4---4
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง36 ปี61--7
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง37 ปี-10--10
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง38 ปี-15--15
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง39 ปี-7--7
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง310 ปี-12--12
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง311 ปี-8--8
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง312 ปี-115-16
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง313 ปี-113-14
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง314 ปี--17-17
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง315 ปี--8-8
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1042--52
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี1---1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี2---2
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี73--10
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-6--6
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-7--7
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-6--6
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-7--7
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-6--6
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-7--7
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2510256-183
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี2---2
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี13---13
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี103--13
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-14--14
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-13--13
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-12--12
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-21--21
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-17--17
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-205-25
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-213-15
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี--23-23
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี--15-15
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด67157--224
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี10---10
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี19---19
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี23---23
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี1412--26
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี124--25
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-27--27
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-25--25
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-29--29
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-22--22
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-16--16
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-2--2
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5310053-206
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี2---2
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี18---18
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี22---22
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี113--14
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-15--15
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-22--22
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-22--22
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-13--13
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-17--17
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-74-11
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-117-18
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--24-24
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--8-8
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด873--81
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี5---5
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี35--8
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-10--10
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-7--7
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-10--10
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-12--12
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-16--16
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-10--10
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-2--2
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-1--1
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1949--68
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี1---1
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี3---3
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี10---10
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี51--6
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-7--7
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-12--12
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-4--4
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-8--8
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-11--11
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-6--6
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด814--22
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี1---1
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี2---2
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี3---3
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-2--2
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-4--4
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-1--1
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี15--6
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-1--1
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-1--1
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี1---1
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด53194--247
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี8---8
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี30---30
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี156--21
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-27--27
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-31--31
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-45--45
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-29--29
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-33--33
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-21--21
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-1--1
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-1--1
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1235--47
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี1---1
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี4---4
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี6---6
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี14--5
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-4--4
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-7--7
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-6--6
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-6--6
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-3--3
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-4--4
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-1--1
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด39104--143
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี4---4
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี22---22
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี124--16
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี115--16
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-15--15
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-24--24
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-22--22
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-16--16
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-8--8
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด68413--481
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี7---7
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี24---24
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี3719--56
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-60--60
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-66--66
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-68--68
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-63--63
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-74--74
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-61--61
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-2--2
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด25214121-360
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี3---3
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี8---8
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี1412--26
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-35--35
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-37--37
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-31--31
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-46--46
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-32--32
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-2011-31
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-137-38
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี--41-41
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี--25-25
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี--5-5
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี--2-2
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด113532262-907
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี13---13
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี60---60
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี4025--65
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-80--80
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-101--101
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-82--82
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-82--82
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-82--82
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-7420-94
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-574-79
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-187-88
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี--76-76
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี--4-4
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี--1-1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2150--71
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี6---6
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี4---4
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี7---7
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี32--5
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี17--8
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-6--6
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-8--8
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-6--6
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-9--9
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-10--10
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-1--1
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-1--1
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด67160--227
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ32 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ33 ปี7---7
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ34 ปี15---15
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ35 ปี32---32
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ36 ปี1311--24
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ37 ปี-32--32
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ38 ปี-21--21
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ39 ปี-22--22
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ310 ปี-30--30
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ311 ปี-26--26
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ312 ปี-16--16
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ313 ปี-1--1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ314 ปี-1--1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ315 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ316 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ317 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ318 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ319 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ320 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด2030--50
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี1---1
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี11---11
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี4---4
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี43--7
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-5--5
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-7--7
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-2--2
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-3--3
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-5--5
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-1--1
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-4--4
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด4616570-281
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี6---6
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี22---22
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี1714--31
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี127--28
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-21--21
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-23--23
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-33--33
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-30--30
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-1711-28
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี--19-19
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี--19-19
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี--18-18
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี--3-3
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด191727332-1,250
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี24---24
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี103---103
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี6234--96
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี2117--119
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-119--119
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-131--131
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-121--121
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-119--119
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-8130-111
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-5104-109
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี--124-124
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี--70-70
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี--4-4
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1449--63
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี1---1
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี9---9
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี4---4
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-9--9
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-11--11
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-9--9
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-5--5
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-6--6
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-9--9
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด70181126-377
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี4---4
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี19---19
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี32---32
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี153--18
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-32--32
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-29--29
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-26--26
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-29--29
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-42--42
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-2015-35
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี--44-44
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--38-38
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--27-27
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี--2-2
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด74177109-360
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี7---7
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี16---16
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี29---29
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี229--31
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-22--22
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-27--27
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-36--36
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-29--29
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-34--34
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-198-27
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี--36-36
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-141-42
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--21-21
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี--3-3
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1222--34
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี1---1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี5---5
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี5---5
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี-2--2
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี14--5
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-3--3
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-4--4
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-2--2
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-5--5
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด28114--142
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี7---7
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี9---9
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี129--21
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-25--25
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-14--14
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-22--22
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-15--15
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-21--21
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-8--8
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด63123--186
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี7---7
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี23---23
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี20---20
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี124--16
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี122--23
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-18--18
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-30--30
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-20--20
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-16--16
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-10--10
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-3--3
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4811743-208
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี1---1
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี16---16
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี11---11
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี19---19
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี118--19
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-17--17
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-25--25
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-16--16
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-22--22
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-18--18
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-112-13
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--18-18
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--13-13
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1536--51
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี1---1
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี4---4
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี5---5
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี51--6
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-3--3
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-7--7
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-7--7
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-6--6
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-4--4
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-6--6
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-2--2
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5516376-294
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี6---6
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี27---27
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี215--26
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี125--26
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-31--31
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-25--25
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-32--32
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-31--31
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-146-20
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี--26-26
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--24-24
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--19-19
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี--1-1
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4921381-343
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี13---13
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี19---19
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี1718--35
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-33--33
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-23--23
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-42--42
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-37--37
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-34--34
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-2411-35
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-237-39
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--16-16
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--16-16
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี--1-1
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3181--112
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี2---2
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี11---11
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี12---12
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี66--12
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-11--11
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-12--12
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-10--10
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-16--16
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-14--14
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-12--12
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3394--127
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี3---3
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี8---8
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี12---12
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี103--13
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-11--11
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-20--20
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-17--17
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-10--10
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-25--25
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-8--8
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3165--96
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี2---2
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี12---12
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี9---9
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี75--12
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี112--13
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-15--15
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-5--5
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-10--10
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-10--10
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-8--8
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด79230116-425
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี7---7
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี20---20
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี28---28
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี2113--34
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี229--31
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี137--38
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-43--43
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-42--42
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-43--43
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-223-25
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-140-41
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--39-39
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--33-33
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี--1-1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2564--89
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี8---8
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี7---7
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี73--10
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี211--13
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-7--7
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-10--10
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-10--10
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-10--10
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-11--11
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี12--3
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด125319-84
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี1---1
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี8---8
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี26--8
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-11--11
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-11--11
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี15--6
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-9--9
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-4--4
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-51-6
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-25-7
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี--10-10
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี--3-3
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด36105--141
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ32 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ33 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ34 ปี7---7
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ35 ปี20---20
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ36 ปี93--12
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ37 ปี-21--21
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ38 ปี-18--18
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ39 ปี-22--22
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ310 ปี-16--16
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ311 ปี-17--17
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ312 ปี-8--8
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ313 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ314 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ315 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ316 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ317 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ318 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ319 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ320 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด39113--152
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี9---9
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี18---18
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี117--18
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี122--23
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-17--17
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-17--17
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-14--14
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-25--25
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-10--10
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-1--1
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1436--50
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว24 ปี2---2
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว25 ปี8---8
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว26 ปี21--3
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว27 ปี213--15
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว28 ปี-5--5
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว29 ปี-6--6
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว210 ปี-3--3
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว211 ปี-4--4
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว212 ปี-2--2
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว213 ปี-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว214 ปี-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4713582-264
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว24 ปี7---7
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว25 ปี19---19
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว26 ปี205--25
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว27 ปี-15--15
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว28 ปี116--17
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว29 ปี-28--28
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว210 ปี-24--24
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว211 ปี-30--30
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว212 ปี-1610-26
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว213 ปี-123-24
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว214 ปี--30-30
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว215 ปี--18-18
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว217 ปี--1-1
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2266--88
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว24 ปี4---4
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว25 ปี14---14
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว26 ปี32--5
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว27 ปี19--10
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว28 ปี-8--8
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว29 ปี-18--18
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว210 ปี-11--11
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว211 ปี-11--11
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว212 ปี-5--5
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว213 ปี-1--1
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว214 ปี-1--1
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด44143--187
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว14 ปี11---11
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว15 ปี18---18
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว16 ปี147--21
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว17 ปี127--28
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว18 ปี-22--22
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว19 ปี-22--22
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว110 ปี-24--24
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว111 ปี-25--25
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว112 ปี-15--15
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว113 ปี-1--1
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3460--94
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว13 ปี1---1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว14 ปี13---13
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว15 ปี11---11
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว16 ปี95--14
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว17 ปี-6--6
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว18 ปี-8--8
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว19 ปี-17--17
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว110 ปี-7--7
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว111 ปี-6--6
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว112 ปี-10--10
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว113 ปี-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3513638-209
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว14 ปี8---8
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว15 ปี15---15
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว16 ปี125--17
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว17 ปี-12--12
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว18 ปี-22--22
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว19 ปี-24--24
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว110 ปี-24--24
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว111 ปี-28--28
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว112 ปี-174-21
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว113 ปี-412-16
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว114 ปี--11-11
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว115 ปี--10-10
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว116 ปี--1-1
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด4347--90
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว13 ปี8---8
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว14 ปี13---13
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว15 ปี11---11
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว16 ปี102--12
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว17 ปี16--7
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว18 ปี-7--7
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว19 ปี-17--17
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว110 ปี-7--7
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว111 ปี-7--7
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว112 ปี-1--1
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1532--47
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว13 ปี2---2
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว14 ปี3---3
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว15 ปี6---6
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว16 ปี41--5
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว17 ปี-5--5
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว18 ปี-6--6
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว19 ปี-8--8
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว110 ปี-2--2
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว111 ปี-6--6
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว112 ปี-3--3
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว114 ปี-1--1
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1227--39
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว14 ปี1---1
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว15 ปี5---5
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว16 ปี61--7
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว17 ปี-2--2
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว18 ปี-5--5
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว19 ปี-8--8
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว110 ปี-3--3
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว111 ปี-5--5
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว112 ปี-2--2
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว117 ปี-1--1
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2748--75
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว23 ปี1---1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว24 ปี7---7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว25 ปี10---10
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว26 ปี61--7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว27 ปี25--7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว28 ปี-6--6
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว29 ปี-12--12
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว210 ปี17--8
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว211 ปี-6--6
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว212 ปี-5--5
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว213 ปี-4--4
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว214 ปี-1--1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว215 ปี-1--1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด222982--1,204
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว24 ปี32---32
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว25 ปี105---105
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว26 ปี8348--131
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว27 ปี2153--155
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว28 ปี-147--147
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว29 ปี-176--176
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว210 ปี-164--164
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว211 ปี-144--144
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว212 ปี-133--133
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว213 ปี-11--11
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว214 ปี-5--5
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว215 ปี-1--1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1967--86
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว24 ปี2---2
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว25 ปี6---6
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว26 ปี76--13
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว27 ปี115--16
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว28 ปี110--11
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว29 ปี18--9
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว210 ปี116--17
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว211 ปี-9--9
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว212 ปี-3--3
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว213 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว214 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด52133--185
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว23 ปี5---5
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว24 ปี13---13
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว25 ปี23---23
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว26 ปี105--15
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว27 ปี121--22
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว28 ปี-26--26
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว29 ปี-22--22
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว210 ปี-27--27
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว211 ปี-14--14
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว212 ปี-16--16
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว213 ปี-2--2
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว214 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด4916363-275
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว14 ปี6---6
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว15 ปี27---27
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว16 ปี133--16
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว17 ปี128--29
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว18 ปี228--30
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว19 ปี-27--27
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว110 ปี-31--31
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว111 ปี-25--25
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว112 ปี-209-29
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว113 ปี--17-17
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว114 ปี--21-21
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว115 ปี-114-15
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว116 ปี--2-2
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1446--60
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว14 ปี1---1
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว15 ปี4---4
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว16 ปี94--13
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว17 ปี-8--8
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว18 ปี-10--10
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว19 ปี-8--8
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว110 ปี-4--4
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว111 ปี-6--6
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว112 ปี-5--5
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว115 ปี-1--1
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด130410--540
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว14 ปี19---19
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว15 ปี56---56
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว16 ปี5518--73
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว17 ปี-65--65
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว18 ปี-72--72
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว19 ปี-79--79
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว110 ปี-72--72
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว111 ปี-61--61
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว112 ปี-43--43
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด43106--149
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว14 ปี8---8
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว15 ปี25---25
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว16 ปี107--17
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว17 ปี-11--11
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว18 ปี-17--17
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว19 ปี-30--30
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว110 ปี-20--20
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว111 ปี-12--12
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว112 ปี-9--9
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1437--51
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว24 ปี4---4
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว25 ปี6---6
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว26 ปี42--6
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว27 ปี-5--5
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว28 ปี-8--8
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว29 ปี-7--7
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว210 ปี-4--4
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว211 ปี-5--5
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว212 ปี-4--4
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว213 ปี-1--1
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว214 ปี-1--1
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2049--69
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว24 ปี1---1
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว25 ปี9---9
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว26 ปี91--10
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว27 ปี17--8
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว28 ปี-5--5
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว29 ปี-10--10
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว210 ปี-8--8
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว211 ปี-10--10
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว212 ปี-8--8
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว213 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว214 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด38155--193
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว24 ปี7---7
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว25 ปี19---19
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว26 ปี122--14
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว27 ปี-18--18
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว28 ปี-26--26
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว29 ปี-32--32
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว210 ปี-24--24
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว211 ปี-21--21
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว212 ปี-29--29
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว213 ปี-3--3
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว214 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2810075-203
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว24 ปี3---3
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว25 ปี14---14
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว26 ปี118--19
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว27 ปี-15--15
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว28 ปี-12--12
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว29 ปี-16--16
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว210 ปี-17--17
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว211 ปี-20--20
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว212 ปี-126-18
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว213 ปี--22-22
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว214 ปี--25-25
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว215 ปี--22-22
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5718699-342
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว14 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว15 ปี32---32
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว16 ปี25---25
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว17 ปี-24--24
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว18 ปี-28--28
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว19 ปี-44--44
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว110 ปี-30--30
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว111 ปี-36--36
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว112 ปี-227-29
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว113 ปี-227-29
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว114 ปี--34-34
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว115 ปี--26-26
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว116 ปี--4-4
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว117 ปี--1-1
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด35101--136
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว14 ปี5---5
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว15 ปี14---14
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว16 ปี149--23
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว17 ปี118--19
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว18 ปี113--14
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว19 ปี-12--12
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว110 ปี-17--17
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว111 ปี-18--18
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว112 ปี-12--12
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว113 ปี-1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว114 ปี-1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3814762-247
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว14 ปี4---4
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว15 ปี18---18
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว16 ปี1512--27
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว17 ปี123--24
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว18 ปี-27--27
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว19 ปี-20--20
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว110 ปี-23--23
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว111 ปี-19--19
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว112 ปี-213-24
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว113 ปี-121-22
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว114 ปี-122-23
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว115 ปี--14-14
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว116 ปี--1-1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว117 ปี--1-1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07