จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-3

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด329053-175
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง24 ปี5---5
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง25 ปี15---15
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง26 ปี125--17
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง27 ปี-11--11
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง28 ปี-16--16
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง29 ปี-15--15
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง210 ปี-17--17
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง211 ปี-12--12
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง212 ปี-117-18
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง213 ปี-212-14
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง214 ปี--20-20
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง215 ปี-114-15
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1466--80
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง54 ปี5---5
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง55 ปี7---7
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง56 ปี23--5
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง57 ปี-9--9
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง58 ปี-9--9
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง59 ปี-11--11
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง510 ปี-7--7
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง511 ปี-13--13
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง512 ปี-12--12
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง513 ปี-2--2
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1150--61
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง24 ปี1---1
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง25 ปี6---6
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง26 ปี42--6
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง27 ปี-11--11
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง28 ปี-11--11
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง29 ปี-4--4
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง210 ปี-11--11
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง211 ปี-5--5
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง212 ปี-4--4
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง213 ปี-2--2
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง214 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง215 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด228034-136
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง54 ปี3---3
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง55 ปี10---10
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง56 ปี83--11
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง57 ปี18--9
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง58 ปี-12--12
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-12--12
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-13--13
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-19--19
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-122-14
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-116-17
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง514 ปี--12-12
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง515 ปี--3-3
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง516 ปี--1-1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด4001,723--2,123
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง14 ปี69---69
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง15 ปี187---187
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง16 ปี144101--245
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง17 ปี-330--330
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง18 ปี-292--292
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง19 ปี-287--287
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง110 ปี-269--269
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง111 ปี-273--273
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง112 ปี-170--170
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง113 ปี-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง114 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง115 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด3211351-196
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง44 ปี3---3
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง45 ปี11---11
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง46 ปี178--25
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง47 ปี-15--15
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง48 ปี112--13
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง49 ปี-25--25
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง410 ปี-26--26
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง411 ปี-16--16
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง412 ปี-103-13
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง413 ปี-116-17
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง414 ปี--19-19
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง415 ปี--12-12
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง417 ปี--1-1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด85331263-679
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง44 ปี16---16
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง45 ปี44---44
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง46 ปี2527--52
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง47 ปี-51--51
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง48 ปี-47--47
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง49 ปี-53--53
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง410 ปี-55--55
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง411 ปี-60--60
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง412 ปี-3431-65
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง413 ปี-481-85
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง414 ปี--90-90
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง415 ปี--57-57
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง416 ปี--3-3
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง417 ปี--1-1
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1948--67
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง44 ปี1---1
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง45 ปี13---13
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง46 ปี52--7
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง47 ปี-10--10
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง48 ปี-11--11
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง49 ปี-8--8
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง410 ปี-5--5
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง411 ปี-6--6
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง412 ปี-6--6
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง413 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง414 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง415 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด47129--176
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง44 ปี8---8
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง45 ปี18---18
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง46 ปี156--21
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง47 ปี411--15
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง48 ปี216--18
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง49 ปี-24--24
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง410 ปี-19--19
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง411 ปี-18--18
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง412 ปี-15--15
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง413 ปี-14--14
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง414 ปี-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง415 ปี-2--2
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง416 ปี-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง417 ปี-2--2
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1351--64
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง44 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง45 ปี7---7
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง46 ปี53--8
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง47 ปี15--6
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง48 ปี-5--5
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง49 ปี-5--5
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง410 ปี-12--12
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง411 ปี-7--7
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง412 ปี-7--7
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง413 ปี-3--3
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง414 ปี-2--2
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง415 ปี-1--1
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง419 ปี-1--1
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2063--83
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง53 ปี2---2
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง54 ปี3---3
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง55 ปี10---10
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง56 ปี54--9
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง57 ปี-3--3
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง58 ปี-8--8
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง59 ปี-10--10
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง510 ปี-13--13
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง511 ปี-12--12
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง512 ปี-9--9
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง513 ปี-3--3
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง515 ปี-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3291--123
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง54 ปี8---8
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง55 ปี15---15
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง56 ปี99--18
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง57 ปี-9--9
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง58 ปี-15--15
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-18--18
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-8--8
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-24--24
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-8--8
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด407839-157
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง52 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง53 ปี9---9
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง54 ปี11---11
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง55 ปี14---14
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง56 ปี62--8
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง57 ปี-12--12
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง58 ปี-11--11
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง59 ปี-16--16
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง510 ปี-13--13
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง511 ปี-12--12
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง512 ปี-95-14
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง513 ปี-312-15
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง514 ปี--17-17
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง515 ปี--5-5
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง516 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง517 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง518 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง519 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง520 ปี-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด4874--122
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง53 ปี4---4
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง54 ปี17---17
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง55 ปี18---18
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง56 ปี92--11
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง57 ปี-12--12
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง58 ปี-9--9
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง59 ปี-19--19
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง510 ปี-9--9
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง511 ปี-12--12
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง512 ปี-11--11
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง513 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1554--69
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง54 ปี4---4
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง55 ปี3---3
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง56 ปี84--12
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง57 ปี-8--8
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง58 ปี-10--10
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง59 ปี-5--5
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง510 ปี-9--9
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง511 ปี-7--7
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง512 ปี-8--8
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง513 ปี-3--3
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด1701,0714331761,850
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง22 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง23 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง24 ปี25---25
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง25 ปี93---93
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง26 ปี5258--110
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง27 ปี-160--160
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง28 ปี-145--145
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง29 ปี-193--193
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง210 ปี-196--196
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง211 ปี-200--200
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง212 ปี-11758-175
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง213 ปี-2170-172
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง214 ปี--115-115
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง215 ปี--841599
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง216 ปี--57277
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง217 ปี--15859
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง218 ปี---3131
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง219 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง220 ปี-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3293--125
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง33 ปี2---2
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง34 ปี12---12
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง35 ปี8---8
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง36 ปี10---10
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง37 ปี-15--15
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง38 ปี-19--19
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง39 ปี-14--14
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง310 ปี-17--17
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง311 ปี-13--13
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง312 ปี-12--12
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง313 ปี-3--3
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2775--102
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง33 ปี3---3
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง34 ปี8---8
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง35 ปี8---8
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง36 ปี73--10
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง37 ปี118--19
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง38 ปี-15--15
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง39 ปี-13--13
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง310 ปี-10--10
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง311 ปี-8--8
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง312 ปี-8--8
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง313 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด4510162-208
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง33 ปี5---5
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง34 ปี19---19
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง35 ปี11---11
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง36 ปี94--13
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง37 ปี115--16
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง38 ปี-14--14
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง39 ปี-21--21
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง310 ปี-19--19
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง311 ปี-14--14
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง312 ปี-132-15
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง313 ปี-125-26
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง314 ปี--24-24
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง315 ปี--10-10
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง317 ปี--1-1
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด34115--149
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง24 ปี5---5
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง25 ปี16---16
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง26 ปี138--21
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง27 ปี-17--17
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง28 ปี-14--14
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง29 ปี-32--32
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง210 ปี-18--18
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง211 ปี-22--22
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง212 ปี-4--4
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง213 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง214 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง215 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2346--69
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง33 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง34 ปี3---3
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง35 ปี12---12
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง36 ปี72--9
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง37 ปี17--8
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง38 ปี-4--4
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง39 ปี-10--10
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง310 ปี-10--10
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง311 ปี-7--7
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง312 ปี-6--6
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง313 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1036--46
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง33 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง34 ปี2---2
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง35 ปี5---5
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง36 ปี3---3
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง37 ปี-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง38 ปี-7--7
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง39 ปี-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง310 ปี-5--5
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง311 ปี-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง312 ปี-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง313 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด735--42
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง33 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง34 ปี1---1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง35 ปี3---3
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง36 ปี31--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง37 ปี-4--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง38 ปี-2--2
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง39 ปี-10--10
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง310 ปี-5--5
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง311 ปี-8--8
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง312 ปี-5--5
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง313 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง314 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง315 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด2251--73
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง23 ปี5---5
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง24 ปี4---4
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง25 ปี7---7
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง26 ปี51--6
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง27 ปี19--10
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง28 ปี-6--6
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง29 ปี-6--6
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง210 ปี-9--9
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง211 ปี-7--7
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง212 ปี-12--12
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง213 ปี-1--1
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง214 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง215 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด458887-220
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง24 ปี13---13
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง25 ปี23---23
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง26 ปี95--14
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง27 ปี-12--12
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง28 ปี-16--16
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง29 ปี-13--13
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง210 ปี-15--15
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง211 ปี-20--20
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง212 ปี-411-15
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง213 ปี-322-25
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง214 ปี--41-41
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง215 ปี--11-11
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง216 ปี--2-2
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1664--80
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง24 ปี3---3
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง25 ปี2---2
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง26 ปี11---11
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง27 ปี-14--14
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง28 ปี-9--9
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง29 ปี-13--13
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง210 ปี-9--9
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง211 ปี-8--8
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง212 ปี-8--8
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง213 ปี-3--3
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง214 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง215 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง216 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด259383-201
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง22 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง23 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง24 ปี6---6
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง25 ปี12---12
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง26 ปี73--10
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง27 ปี-10--10
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง28 ปี-16--16
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง29 ปี-17--17
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง210 ปี-20--20
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง211 ปี-12--12
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง212 ปี-1511-26
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง213 ปี--31-31
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง214 ปี--21-21
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง215 ปี--19-19
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง216 ปี--1-1
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง217 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง218 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง219 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง220 ปี-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง220 ปีขึ้นไป-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด39108--147
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง14 ปี6---6
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง15 ปี23---23
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง16 ปี95--14
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง17 ปี114--15
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง18 ปี-22--22
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง19 ปี-24--24
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง110 ปี-17--17
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง111 ปี-13--13
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง112 ปี-13--13
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง113 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง114 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง115 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3711749-203
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง14 ปี4---4
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง15 ปี21---21
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง16 ปี114--15
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง17 ปี-20--20
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง18 ปี119--20
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง19 ปี-16--16
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง110 ปี-26--26
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง111 ปี-16--16
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง112 ปี-155-20
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง113 ปี-114-15
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง114 ปี--13-13
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง115 ปี--17-17
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด397625-140
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง43 ปี2---2
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง44 ปี14---14
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง45 ปี13---13
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง46 ปี104--14
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง47 ปี-11--11
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง48 ปี-13--13
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง49 ปี-18--18
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง410 ปี-13--13
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง411 ปี-12--12
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง412 ปี-55-10
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง413 ปี--8-8
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง414 ปี--7-7
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง415 ปี--4-4
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง416 ปี--1-1
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด73345133-551
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี9---9
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี33---33
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี3015--45
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี154--55
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-66--66
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-62--62
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-56--56
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-47--47
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-4114-55
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-436-40
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--52-52
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--26-26
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี--5-5
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด130372--502
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง44 ปี23---23
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง45 ปี68---68
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง46 ปี3915--54
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง47 ปี-68--68
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง48 ปี-71--71
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง49 ปี-67--67
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง410 ปี-61--61
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง411 ปี-49--49
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง412 ปี-38--38
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง413 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง414 ปี-1--1
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง415 ปี-2--2
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด509121-162
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง43 ปี2---2
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง44 ปี15---15
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง45 ปี13---13
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง46 ปี175--22
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง47 ปี112--13
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง48 ปี112--13
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง49 ปี116--17
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง410 ปี-12--12
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง411 ปี-16--16
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง412 ปี-132-15
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง413 ปี-37-10
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง414 ปี--5-5
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง415 ปี-14-5
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง416 ปี-13-4
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2053--73
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง44 ปี3---3
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง45 ปี9---9
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง46 ปี84--12
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง47 ปี-9--9
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง48 ปี-7--7
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง49 ปี-10--10
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง410 ปี-10--10
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง411 ปี-7--7
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง412 ปี-5--5
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง413 ปี-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง414 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง415 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด39234117-390
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง14 ปี4---4
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง15 ปี20---20
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง16 ปี1410--24
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง17 ปี-34--34
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง18 ปี136--37
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง19 ปี-46--46
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง110 ปี-43--43
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง111 ปี-35--35
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง112 ปี-2414-38
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง113 ปี-429-33
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง114 ปี-238-40
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง115 ปี--27-27
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง116 ปี--8-8
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง117 ปี--1-1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด2911742-188
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง14 ปี3---3
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง15 ปี9---9
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง16 ปี164--20
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง17 ปี-9--9
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง18 ปี-23--23
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง19 ปี-25--25
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง110 ปี117--18
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง111 ปี-19--19
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง112 ปี-163-19
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง113 ปี-310-13
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง114 ปี-114-15
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง115 ปี--10-10
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง116 ปี--5-5
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3411242-188
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง14 ปี11---11
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง15 ปี12---12
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง16 ปี113--14
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง17 ปี-21--21
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง18 ปี-18--18
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง19 ปี-27--27
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง110 ปี-19--19
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง111 ปี-10--10
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง112 ปี-123-15
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง113 ปี-211-13
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง114 ปี--19-19
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง115 ปี--8-8
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง116 ปี--1-1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5217172-295
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง14 ปี9---9
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง15 ปี27---27
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง16 ปี168--24
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง17 ปี-26--26
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง18 ปี-32--32
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง19 ปี-25--25
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง110 ปี-35--35
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง111 ปี-23--23
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง112 ปี-1910-29
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง113 ปี-225-27
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง114 ปี-120-21
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง115 ปี--17-17
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด277929-135
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง12 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง13 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง14 ปี3---3
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง15 ปี12---12
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง16 ปี114--15
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง17 ปี113--14
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง18 ปี-9--9
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง19 ปี-15--15
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง110 ปี-15--15
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง111 ปี-9--9
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง112 ปี-115-16
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง113 ปี-17-8
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง114 ปี-211-13
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง115 ปี--6-6
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง116 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง117 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง118 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง119 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง120 ปี-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5513972-266
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง12 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง13 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง14 ปี6---6
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง15 ปี27---27
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง16 ปี215--26
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง17 ปี-25--25
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง18 ปี-21--21
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง19 ปี132--33
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง110 ปี-24--24
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง111 ปี-13--13
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง112 ปี-187-25
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง113 ปี-126-27
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง114 ปี--24-24
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง115 ปี--14-14
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง116 ปี--1-1
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง117 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง118 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง119 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง120 ปี-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง120 ปีขึ้นไป-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1958--77
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง53 ปี2---2
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง54 ปี6---6
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง55 ปี7---7
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง56 ปี43--7
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง57 ปี-9--9
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง58 ปี-12--12
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-8--8
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-10--10
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-9--9
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-7--7
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง514 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง515 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด217247-140
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง54 ปี6---6
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง55 ปี7---7
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง56 ปี76--13
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง57 ปี-5--5
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง58 ปี18--9
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-24--24
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-13--13
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-8--8
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-75-12
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-110-11
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง514 ปี--20-20
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง515 ปี--12-12
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง516 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด338537-155
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง54 ปี6---6
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง55 ปี13---13
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง56 ปี142--16
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง57 ปี-8--8
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง58 ปี-16--16
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง59 ปี-13--13
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง510 ปี-14--14
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง511 ปี-16--16
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง512 ปี-143-17
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง513 ปี-29-11
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง514 ปี--15-15
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง515 ปี--8-8
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง516 ปี--2-2
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด5319867-318
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้อยกว่า 2 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง52 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง53 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง54 ปี11---11
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง55 ปี24---24
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง56 ปี1811--29
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง57 ปี-36--36
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง58 ปี-39--39
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง59 ปี-28--28
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง510 ปี-37--37
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง511 ปี-21--21
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง512 ปี-234-27
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง513 ปี-318-21
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง514 ปี--25-25
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง515 ปี--15-15
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง516 ปี--5-5
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง517 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง518 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง519 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง520 ปี-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง520 ปีขึ้นไป-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2474--98
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง44 ปี3---3
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง45 ปี13---13
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง46 ปี85--13
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง47 ปี-8--8
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง48 ปี-17--17
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง49 ปี-14--14
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง410 ปี-8--8
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง411 ปี-10--10
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง412 ปี-12--12
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง413 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง414 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง415 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง417 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด236837-128
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4น้อยกว่า 2 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง42 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง43 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง44 ปี2---2
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง45 ปี15---15
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง46 ปี61--7
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง47 ปี-15--15
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง48 ปี-7--7
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง49 ปี-10--10
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง410 ปี-11--11
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง411 ปี-12--12
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง412 ปี-95-14
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง413 ปี-110-11
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง414 ปี-214-16
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง415 ปี--7-7
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง416 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง417 ปี--1-1
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง418 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง419 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง420 ปี-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง420 ปีขึ้นไป-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด126843-123
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง32 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง33 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง34 ปี2---2
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง35 ปี4---4
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง36 ปี61--7
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง37 ปี-10--10
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง38 ปี-17--17
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง39 ปี-7--7
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง310 ปี-12--12
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง311 ปี-9--9
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง312 ปี-115-16
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง313 ปี-113-14
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง314 ปี--17-17
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง315 ปี--8-8
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง316 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง317 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง318 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง319 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง320 ปี-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง320 ปีขึ้นไป-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1042--52
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี1---1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี2---2
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี73--10
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-6--6
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-7--7
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-6--6
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-7--7
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-6--6
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-7--7
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2510257-184
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี2---2
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี13---13
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี103--13
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-14--14
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-13--13
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-12--12
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-21--21
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-17--17
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-205-25
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-213-15
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี--23-23
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี--16-16
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด66159--225
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี10---10
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี19---19
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี22---22
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี1411--25
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี124--25
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-27--27
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-26--26
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-29--29
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-24--24
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-16--16
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-2--2
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5210354-209
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี2---2
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี16---16
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี23---23
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี114--15
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-15--15
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-22--22
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-22--22
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-15--15
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-17--17
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-74-11
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-118-19
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--24-24
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--8-8
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด875--83
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี5---5
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี36--9
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-11--11
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-8--8
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-8--8
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-13--13
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-16--16
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-10--10
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-2--2
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-1--1
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด3149--80
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี13---13
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี3---3
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี10---10
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี51--6
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-7--7
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-12--12
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-4--4
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-8--8
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-11--11
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-6--6
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด512--17
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี1---1
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี2---2
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-3--3
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-2--2
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-1--1
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี14--5
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-1--1
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-1--1
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี1---1
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด52193--245
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี8---8
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี30---30
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี146--20
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-27--27
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-31--31
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-44--44
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-29--29
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-33--33
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-21--21
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-1--1
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-1--1
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1235--47
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี2---2
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี4---4
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี5---5
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี14--5
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-4--4
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-7--7
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-6--6
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-6--6
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-3--3
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-4--4
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-1--1
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด38105--143
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี4---4
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี22---22
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี124--16
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-15--15
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-15--15
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-24--24
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-23--23
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-16--16
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-8--8
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด70415--485
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี8---8
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี24---24
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี3819--57
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-63--63
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-65--65
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-67--67
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-64--64
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-74--74
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-61--61
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-2--2
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด25216122-363
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี3---3
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี7---7
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี1512--27
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-35--35
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-38--38
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-32--32
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-47--47
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-31--31
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-2011-31
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-137-38
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี--42-42
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี--25-25
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี--5-5
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี--2-2
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด113531258-902
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี13---13
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี59---59
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี4125--66
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี-81--81
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-100--100
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-82--82
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-81--81
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-83--83
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-7319-92
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-573-78
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-186-87
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี--75-75
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี--4-4
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี--1-1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1944--63
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ22 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ23 ปี6---6
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ24 ปี3---3
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ25 ปี7---7
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ26 ปี22--4
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ27 ปี16--7
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ28 ปี-5--5
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ29 ปี-7--7
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ210 ปี-4--4
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ211 ปี-8--8
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ212 ปี-10--10
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ213 ปี-1--1
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ214 ปี-1--1
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ215 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ216 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ217 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ218 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ219 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปี-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ220 ปีขึ้นไป-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด67160--227
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ32 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ33 ปี7---7
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ34 ปี15---15
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ35 ปี32---32
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ36 ปี1311--24
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ37 ปี-31--31
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ38 ปี-21--21
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ39 ปี-22--22
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ310 ปี-30--30
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ311 ปี-26--26
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ312 ปี-17--17
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ313 ปี-1--1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ314 ปี-1--1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ315 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ316 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ317 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ318 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ319 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ320 ปี-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด2030--50
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี1---1
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี11---11
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี4---4
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี43--7
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-5--5
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-7--7
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-2--2
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-3--3
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-5--5
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-1--1
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-4--4
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด4716567-279
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี6---6
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี23---23
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี1714--31
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี127--28
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-21--21
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-24--24
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-32--32
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-30--30
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-1711-28
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี--19-19
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี--17-17
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี--17-17
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี--3-3
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด191721332-1,244
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี24---24
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี103---103
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี6234--96
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี2114--116
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-119--119
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-130--130
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-121--121
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-119--119
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-7930-109
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-5104-109
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี--124-124
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี--70-70
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี--4-4
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1447--61
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี1---1
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี9---9
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี4---4
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-8--8
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-12--12
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-8--8
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-5--5
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-5--5
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-9--9
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด73181123-377
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี4---4
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี21---21
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี33---33
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี153--18
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-32--32
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-29--29
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-26--26
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-29--29
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-43--43
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-1915-34
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี--44-44
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--37-37
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--25-25
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี--2-2
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด74176103-353
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี7---7
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี16---16
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี29---29
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี229--31
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-22--22
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-27--27
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-36--36
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-28--28
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-34--34
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-198-27
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี--36-36
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-140-41
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--19-19
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1222--34
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี1---1
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี5---5
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี5---5
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี-2--2
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี14--5
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-3--3
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-4--4
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-2--2
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-5--5
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด28113--141
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี7---7
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี9---9
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี129--21
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-25--25
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-15--15
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-21--21
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-14--14
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-21--21
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-8--8
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด63123--186
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี7---7
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี23---23
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี20---20
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี124--16
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี122--23
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-18--18
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-29--29
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-21--21
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-16--16
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-10--10
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-3--3
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4811643-207
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี1---1
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี16---16
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี11---11
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี19---19
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี118--19
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-17--17
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-25--25
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-16--16
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-22--22
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-17--17
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-112-13
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--18-18
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--13-13
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1636--52
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี1---1
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี4---4
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี6---6
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี51--6
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-3--3
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-7--7
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-7--7
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-6--6
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-4--4
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-6--6
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-2--2
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5516076-291
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี6---6
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี27---27
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี214--25
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี125--26
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-30--30
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-25--25
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-31--31
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-31--31
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-146-20
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี--26-26
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--24-24
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--19-19
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี--1-1
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4921582-346
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี13---13
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี19---19
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี1718--35
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-33--33
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-23--23
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-44--44
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-37--37
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-34--34
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-2411-35
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-238-40
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--16-16
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี--16-16
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี--1-1
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3178--109
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี2---2
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี11---11
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี12---12
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี65--11
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-11--11
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-12--12
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-9--9
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-15--15
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-14--14
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-12--12
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3196--127
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี3---3
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี8---8
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี10---10
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี103--13
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี-11--11
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-21--21
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-17--17
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-11--11
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-25--25
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-8--8
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3065--95
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี2---2
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี11---11
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี9---9
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี75--12
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี112--13
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-15--15
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-5--5
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-10--10
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-10--10
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-8--8
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด78234128-440
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี6---6
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี21---21
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี27---27
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี2111--32
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี230--32
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี138--39
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-43--43
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-43--43
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-43--43
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-234-27
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-240-42
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี--50-50
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-133-34
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี--1-1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2660--86
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ12 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ13 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ14 ปี10---10
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ15 ปี7---7
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ16 ปี73--10
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ17 ปี211--13
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ18 ปี-7--7
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ19 ปี-8--8
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ110 ปี-9--9
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ111 ปี-10--10
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ112 ปี-11--11
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ113 ปี-1--1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ114 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ115 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ116 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ117 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ118 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ119 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปี-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ120 ปีขึ้นไป-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด135419-86
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี1---1
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี9---9
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี26--8
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี-12--12
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-11--11
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี15--6
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-9--9
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-4--4
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-51-6
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-25-7
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี--10-10
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี--3-3
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด35105--140
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ32 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ33 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ34 ปี7---7
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ35 ปี20---20
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ36 ปี83--11
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ37 ปี-21--21
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ38 ปี-18--18
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ39 ปี-22--22
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ310 ปี-16--16
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ311 ปี-17--17
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ312 ปี-8--8
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ313 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ314 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ315 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ316 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ317 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ318 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ319 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ320 ปี-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด40111--151
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้อยกว่า 2 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ32 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ33 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ34 ปี11---11
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ35 ปี17---17
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ36 ปี117--18
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ37 ปี121--22
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ38 ปี-17--17
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ39 ปี-17--17
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ310 ปี-14--14
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ311 ปี-25--25
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ312 ปี-10--10
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ313 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ314 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ315 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ316 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ317 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ318 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ319 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปี-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ320 ปีขึ้นไป-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1533--48
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว24 ปี2---2
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว25 ปี9---9
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว26 ปี21--3
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว27 ปี212--14
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว28 ปี-4--4
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว29 ปี-6--6
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว210 ปี-3--3
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว211 ปี-4--4
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว212 ปี-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว213 ปี-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว214 ปี-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4713082-259
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว24 ปี7---7
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว25 ปี19---19
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว26 ปี205--25
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว27 ปี-16--16
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว28 ปี115--16
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว29 ปี-25--25
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว210 ปี-22--22
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว211 ปี-30--30
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว212 ปี-1610-26
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว213 ปี-123-24
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว214 ปี--30-30
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว215 ปี--18-18
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว217 ปี--1-1
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2265--87
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว24 ปี4---4
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว25 ปี14---14
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว26 ปี32--5
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว27 ปี19--10
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว28 ปี-8--8
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว29 ปี-18--18
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว210 ปี-11--11
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว211 ปี-10--10
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว212 ปี-5--5
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว213 ปี-1--1
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว214 ปี-1--1
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด45142--187
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว14 ปี11---11
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว15 ปี18---18
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว16 ปี157--22
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว17 ปี125--26
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว18 ปี-22--22
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว19 ปี-23--23
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว110 ปี-23--23
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว111 ปี-26--26
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว112 ปี-15--15
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว113 ปี-1--1
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3560--95
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว13 ปี1---1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว14 ปี12---12
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว15 ปี12---12
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว16 ปี105--15
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว17 ปี-6--6
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว18 ปี-8--8
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว19 ปี-17--17
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว110 ปี-7--7
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว111 ปี-6--6
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว112 ปี-10--10
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว113 ปี-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3512536-196
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว14 ปี8---8
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว15 ปี15---15
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว16 ปี125--17
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว17 ปี-12--12
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว18 ปี-23--23
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว19 ปี-24--24
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว110 ปี-23--23
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว111 ปี-26--26
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว112 ปี-124-16
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว113 ปี--11-11
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว114 ปี--11-11
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว115 ปี--9-9
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว116 ปี--1-1
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด4546--91
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว13 ปี9---9
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว14 ปี13---13
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว15 ปี12---12
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว16 ปี102--12
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว17 ปี15--6
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว18 ปี-7--7
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว19 ปี-17--17
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว110 ปี-7--7
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว111 ปี-7--7
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว112 ปี-1--1
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1532--47
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว13 ปี2---2
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว14 ปี3---3
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว15 ปี6---6
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว16 ปี4---4
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว17 ปี-5--5
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว18 ปี-6--6
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว19 ปี-8--8
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว110 ปี-2--2
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว111 ปี-7--7
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว112 ปี-3--3
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว114 ปี-1--1
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1125--36
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว14 ปี1---1
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว15 ปี4---4
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว16 ปี61--7
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว17 ปี-2--2
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว18 ปี-4--4
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว19 ปี-7--7
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว110 ปี-3--3
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว111 ปี-5--5
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว112 ปี-2--2
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว117 ปี-1--1
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2645--71
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว23 ปี1---1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว24 ปี7---7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว25 ปี9---9
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว26 ปี61--7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว27 ปี25--7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว28 ปี-6--6
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว29 ปี-10--10
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว210 ปี17--8
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว211 ปี-6--6
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว212 ปี-5--5
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว213 ปี-3--3
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว214 ปี-2--2
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด218966--1,184
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว24 ปี32---32
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว25 ปี103---103
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว26 ปี8246--128
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว27 ปี1150--151
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว28 ปี-146--146
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว29 ปี-172--172
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว210 ปี-163--163
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว211 ปี-140--140
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว212 ปี-132--132
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว213 ปี-11--11
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว214 ปี-5--5
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว215 ปี-1--1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1967--86
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว24 ปี2---2
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว25 ปี6---6
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว26 ปี76--13
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว27 ปี115--16
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว28 ปี110--11
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว29 ปี18--9
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว210 ปี116--17
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว211 ปี-9--9
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว212 ปี-3--3
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว213 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว214 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด52133--185
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว23 ปี5---5
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว24 ปี13---13
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว25 ปี23---23
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว26 ปี106--16
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว27 ปี120--21
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว28 ปี-26--26
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว29 ปี-22--22
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว210 ปี-27--27
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว211 ปี-13--13
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว212 ปี-16--16
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว213 ปี-3--3
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว214 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5116560-276
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว14 ปี6---6
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว15 ปี29---29
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว16 ปี133--16
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว17 ปี129--30
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว18 ปี228--30
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว19 ปี-27--27
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว110 ปี-32--32
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว111 ปี-25--25
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว112 ปี-209-29
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว113 ปี--15-15
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว114 ปี--22-22
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว115 ปี-113-14
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว116 ปี--1-1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1444--58
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว14 ปี1---1
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว15 ปี4---4
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว16 ปี94--13
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว17 ปี-7--7
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว18 ปี-10--10
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว19 ปี-8--8
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว110 ปี-4--4
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว111 ปี-6--6
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว112 ปี-4--4
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว115 ปี-1--1
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด130406--536
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว14 ปี20---20
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว15 ปี55---55
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว16 ปี5517--72
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว17 ปี-64--64
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว18 ปี-72--72
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว19 ปี-79--79
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว110 ปี-70--70
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว111 ปี-61--61
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว112 ปี-43--43
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด43106--149
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว14 ปี8---8
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว15 ปี25---25
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว16 ปี107--17
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว17 ปี-12--12
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว18 ปี-17--17
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว19 ปี-30--30
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว110 ปี-19--19
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว111 ปี-12--12
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว112 ปี-9--9
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว113 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว114 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1533--48
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว24 ปี4---4
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว25 ปี6---6
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว26 ปี52--7
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว27 ปี-5--5
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว28 ปี-7--7
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว29 ปี-6--6
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว210 ปี-3--3
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว211 ปี-4--4
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว212 ปี-4--4
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว213 ปี-1--1
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว214 ปี-1--1
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1949--68
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว24 ปี1---1
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว25 ปี9---9
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว26 ปี81--9
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว27 ปี17--8
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว28 ปี-5--5
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว29 ปี-10--10
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว210 ปี-8--8
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว211 ปี-10--10
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว212 ปี-8--8
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว213 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว214 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด37154--191
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว24 ปี6---6
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว25 ปี19---19
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว26 ปี122--14
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว27 ปี-20--20
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว28 ปี-26--26
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว29 ปี-32--32
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว210 ปี-24--24
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว211 ปี-21--21
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว212 ปี-27--27
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว213 ปี-2--2
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว214 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว215 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด279665-188
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2น้อยกว่า 2 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว22 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว23 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว24 ปี3---3
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว25 ปี13---13
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว26 ปี116--17
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว27 ปี-15--15
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว28 ปี-12--12
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว29 ปี-16--16
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว210 ปี-16--16
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว211 ปี-20--20
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว212 ปี-115-16
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว213 ปี--20-20
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว214 ปี--24-24
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว215 ปี--16-16
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว216 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว217 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว218 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว219 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว220 ปี-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว220 ปีขึ้นไป-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5618398-337
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว14 ปี1---1
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว15 ปี32---32
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว16 ปี23---23
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว17 ปี-22--22
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว18 ปี-28--28
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว19 ปี-43--43
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว110 ปี-30--30
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว111 ปี-36--36
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว112 ปี-227-29
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว113 ปี-226-28
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว114 ปี--34-34
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว115 ปี--26-26
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว116 ปี--4-4
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว117 ปี--1-1
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3598--133
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว14 ปี6---6
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว15 ปี13---13
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว16 ปี148--22
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว17 ปี118--19
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว18 ปี113--14
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว19 ปี-11--11
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว110 ปี-17--17
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว111 ปี-18--18
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว112 ปี-11--11
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว113 ปี-1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว114 ปี-1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว115 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว117 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3714660-243
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1น้อยกว่า 2 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว12 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว13 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว14 ปี3---3
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว15 ปี18---18
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว16 ปี1512--27
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว17 ปี123--24
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว18 ปี-27--27
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว19 ปี-19--19
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว110 ปี-23--23
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว111 ปี-19--19
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว112 ปี-213-24
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว113 ปี-121-22
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว114 ปี-121-22
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว115 ปี--14-14
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว116 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว117 ปี--1-1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว118 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว119 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว120 ปี-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว120 ปีขึ้นไป-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict