แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
86010001วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร ขุนกระทิง --111318113112171141121------8082--21-45+1--4-3-2-3-60%
86010002วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร ตากแดด --16116115114116116114115116117120117511----1-1415-1--14-15---15-100%
86010004บ้านในห้วย เมืองชุมพร ตากแดด --41718115151619171------618----1-45-1--4-5---5-100%
86010006ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ถ้ำสิงห์ --1011211011211311011811711611216113611----1-1415-1--14-15---15-100%
86010008อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา --20072007318831782797275727072647------2,12358----148893-1-4-88-93---93-100%
86010009วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร ท่ายาง --10122117115120126119116112116123119611----1-1516-1--15-16---16-100%
86010010วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายาง --46239168250244156257256285390288267921----113840-1-1-38-40---40-100%
86010011บ้านคอสน เมืองชุมพร ท่ายาง --1019181101111515191------678----1-45-1--4-5---5-100%
86010013บ้านบางคอย เมืองชุมพร ท่ายาง --21126153218118113191181------1769----1-1011-1--10-11---11-100%
86010014บ้านบางหลง เมืองชุมพร ท่ายาง --419161131511218171------648----1-45-1--4-5---5-100%
86010015บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร ทุ่งคา 419171618191141131131------839----1-56-1--5-6---6-100%
86010016บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร ทุ่งคา --211111161121191121161161------1238----1-89-1--8-9---9-100%
86010017บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรทุ่งคา19110111112110114118112112110116113115712----1-1516-1--15-16---16-100%
86010019วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร ทุ่งคา 17119112191101171131121131------1229----1-910-1--9-10---10-100%
86010020วัดทุ่งคา เมืองชุมพร ทุ่งคา 41219111171717113191------699----1-45-1--4-5---5-100%
86010021อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรตากแดด --7939131634150417852045195518151265178312931,85045----148489-1-4-84-89---89-100%
86010023วัดหูรอ เมืองชุมพร นาชะอัง 10191131171191131151151141------1259----1-910-1--9-10---10-100%
86010024บ้านสามเสียม เมืองชุมพร นาชะอัง 81111811711511511218181------1029----1-67-1--6-7---7-100%
86010025ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร นาชะอัง 22113110116122114113115121125116121120812----1-1617-1--16-17---17-100%
86010027วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร นาทุ่ง --18116116127117127119191------1498----1-910-1--9-10---10-100%
86010029บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร บางลึก --141917151711119171------698----1-45-1--4-5---5-100%
86010030วัดบางลึก เมืองชุมพร บางลึก --6141219171615171------468----1-34-1--3-4---4-100%
86010032บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร บางลึก --2151314161619171------428----1-34-1--3-4---4-100%
86010036วัดคูขุด เมืองชุมพร บางหมาก 7181717191719161131------739----1-45-1--4-5---5-100%
86010037บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร บางหมาก --31114114114115116119110135126126122011----1-1516-1--15-16---16-100%
86010039บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร บางหมาก --411218113112112171121------808----1-45-1--4-5---5-100%
86010040วัดดอนรวบ เมืองชุมพร บางหมาก --1311218113119120111122125134124120111----1-1415-1--14-15---15-100%
86010041บ้านเขาวง เมืองชุมพร บ้านนา --241151161191271171171121------1478----1-910-1--9-10---10-100%
86010042บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร บ้านนา --18119119116121123123115114118117120311----1-1516-1--15-16---16-100%
86010043วัดหัวกรูด เมืองชุมพร ปากน้ำ 8116115113112114116112191101817114012----1-1516-1--15-16---16-100%
86010044บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร ปากน้ำ --713592572772722592512562------50217----112426-1-1-24-26---26-100%
86010045บ้านหัวถนน เมืองชุมพร ปากน้ำ 15119116117112120116114112161619116212----1-1516-1--15-16---16-100%
86010046บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร ปากน้ำ --10110111181811216181------738----1-45-1--4-5---5-100%
86010047เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร วังไผ่ --13126135130153243135138142136139139012----112325-1-1-23-25---25-100%
86010048วัดดอนเมือง เมืองชุมพร วังไผ่ --10119112123125117114126113113116118811----1-1516-1--15-16---16-100%
86010052ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร วังใหม่ --1711711812512711111611511411919118811----1-1516-1--15-16---16-100%
86010053วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร วังใหม่ --21131128126130133122132120132120129511----1-1617-1--16-17---17-100%
86010055บ้านนาแซะ เมืองชุมพร วังใหม่ --121151151101151121111161811219113511----1-1415-1--14-15---15-100%
86010056บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมืองชุมพร --29126121123134123115123124127121126611----1-1617-1--16-17---17-100%
86010059วัดเชิงกระ เมืองชุมพร วิสัยเหนือ 51717191811211318181------779----1-45-1--4-5---5-100%
86010060บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร วิสัยเหนือ --1011119110117114111111119111117114011----1-1415-1--14-15---15-100%
86010061บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร วิสัยเหนือ --1212116116114115116118114111112115511----1-1415-1--14-15---15-100%
86010062บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร วิสัยเหนือ --27126140140129132126131120119128131811----1-1718-1--17-18---18-100%
86010063บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร หาดทรายรี --161811011718115181161------988----1-56-1--5-6---6-100%
86010064บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร หาดทรายรี --111121111121711511111211311519112811----1-1415-1--14-15---15-100%
86010066ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร หาดพันไกร --6161111101151918115117115111112311----1-1415-1--14-15---15-100%
86010068บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ คุริง --2181717141818181------528----1-34-1--3-4---4-100%
86010069ประชานิคม 2 ท่าแซะ คุริง --10115112115112118116129122115120118411----1-1516-1--15-16---16-100%
86010070บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ คุริง 261211191291241261281291231------2259----1-1112-1--11-12---12-100%
86010071ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ทรัพย์อนันต์ 11125116115119120120114115123119112120912----1-1617-1--16-17---17-100%
86010072บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ทรัพย์อนันต์ --414115111171101181141------838----1-56-1--5-6---6-100%
86010073บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าข้าม 1319191511116110151121------809----1-45-1--4-5---5-100%
86010075บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าข้าม --2131411111312111------178----1-12-1--1-2---2-100%
86010076บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าข้าม --271251251271401331301381------2458----1-1112-1--11-12---12-100%
86010077บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าข้าม 414141713181617141------479----1-34-1--3-4---4-100%
86010078บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าข้าม --171211151151211191221131------1438----1-910-1--9-10---10-100%
86010079อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ --191512662512762702742782------48515----112224-1-1-22-24---24-100%
86010080ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ --8117134139135151227130133142147136312----112022-1-1-20-22---22-100%
86010083ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ --532602832933892822852993802762102390225----124851-1-2-48-51---51-100%
86010089บ้านละมุ ท่าแซะ นากระตาม 10131617161812181131------639----1-45-1--4-5---5-100%
86010090บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะรับร่อ 191211271291281211251301271------2279----1-1112-1--11-12---12-100%
86010091บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ รับร่อ 7110131716131514151------509----1-34-1--3-4---4-100%
86010092บ้านหาดใน ท่าแซะ รับร่อ --24123135120122132131125115125127127911----1-1617-1--16-17---17-100%
86010093บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ รับร่อ --843107411739831414139411931073120312338921,24435----135660-1-3-56-60---60-100%
86010094บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ สลุย --717171811117111131------618----1-45-1--4-5---5-100%
86010095บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ สลุย 20128125119135127123144133137144142137712----112426-1-1-24-26---26-100%
86010096บ้านเนินทอง ท่าแซะ สลุย 17128129126127129131129134136132135135312----1-1819-1--18-19---19-100%
86010097บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ สลุย 315141614131212151------349----1-23-1--2-3---3-100%
86010098บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ สลุย --141141301171151211181121------1418----1-910-1--9-10---10-100%
86010099บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ สลุย 221241171221171281241211111------1869----1-1011-1--10-11---11-100%
86010100บ้านงาช้าง ท่าแซะ สองพี่น้อง 12115121117117125118122117118112113120712----1-1617-1--16-17---17-100%
86010101ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ สองพี่น้อง 316171216171914181------529----1-34-1--3-4---4-100%
86010102บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ สองพี่น้อง --30143254266266248161250250141242155118----113234-1-1-32-34---34-100%
86010103บ้านทรายขาว ท่าแซะ สองพี่น้อง --27128121131128129126125123129124129111----1-1617-1--16-17---17-100%
86010104บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ หงษ์เจริญ --26123135132141136131140126136120134611----1-1718-1--17-18---18-100%
86010105บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ หงษ์เจริญ 9113191111111131131141161------1099----1-67-1--6-7---7-100%
86010106บ้านกลาง ท่าแซะ หงษ์เจริญ 8181151101171231131181151------1279----1-910-1--9-10---10-100%
86010107บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ หงษ์เจริญ 911111011411419111171101------959----1-56-1--5-6---6-100%
86010108ประชานิคม 4 ท่าแซะ หงษ์เจริญ 20126132130133153242145131152141235144014----112931-1-1-29-31---31-100%
86010109บ้านยายไท ท่าแซะ หงษ์เจริญ 71711211218161121111111------869----1-56-1--5-6---6-100%
86010110บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ หินแก้ว --5181161141818141417161618611----1-56-1--5-6---6-100%
86010111บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ --181171191211131201181141------1408----1-910-1--9-10---10-100%
86010112บ้านจันทึง ท่าแซะ หินแก้ว 71181151271141201161181161------1519----1-1011-1--10-11---11-100%
86010113บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว เขาไชยราช --111411314171215121------488----1-34-1--3-4---4-100%
86010115ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว เขาไชยราช --18129118113120126129124126130126125911----1-1617-1--16-17---17-100%
86010118บ้านไชยราช ปะทิว เขาไชยราช --141811111211311319171------878----1-56-1--5-6---6-100%
86010119บ้านวังช้าง ปะทิว ชุมโค 41161251291191201281261201------1879----1-1011-1--10-11---11-100%
86010120บ้านหินกบ ปะทิว ชุมโค 71131151917116112141121------959----1-56-1--5-6---6-100%
86010121บ้านบางจาก ปะทิว ชุมโค 2116117114121121125128116115111110119612----1-1617-1--16-17---17-100%
86010122บ้านชุมโค ปะทิว ชุมโค 191111151719191918141------919----1-56-1--5-6---6-100%
86010124บ้านดอนทราย ปะทิว ชุมโค 315171318171216161------479----1-34-1--3-4---4-100%
86010126บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ชุมโค --4171213151715131------368----1-23-1--2-3---3-100%
86010127บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ดอนยาง 911116112112181215161------719----1-45-1--4-5---5-100%
86010128ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ดอนยาง --9931194152415841715154415841735------1,18433----135357-1-3-53-57---57-100%
86010129วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ดอนยาง --9110116111111113113131------868----1-56-1--5-6---6-100%
86010130บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ดอนยาง 111231181261231201231201211------1859----1-1011-1--10-11---11-100%
86010131ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ทะเลทรัพย์ --24127126131122137124125125119116127611----1-1617-1--16-17---17-100%
86010132บ้านคอกม้า ปะทิว บางสน --4110110191101416151------588----1-34-1--3-4---4-100%
86010133อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว บางสน --492813582762732732662602------53617----112628-1-1-26-28---28-100%
86010134บ้านดอนตะเคียน ปะทิว บางสน --281151161141251271111131------1498----1-910-1--9-10---10-100%
86010136บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปากคลอง --81711214151512151------488----1-34-1--3-4---4-100%
86010137บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปากคลอง --1019161619112161101------688----1-45-1--4-5---5-100%
86010139บ้านปากคลอง ปะทิว ปากคลอง --161211151261341271231291------1918----1-1011-1--10-11---11-100%
86010140วัดบางแหวน ปะทิว ปากคลอง --10117117110121114119115124120121118811----1-1415-1--14-15---15-100%
86010142ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว สะพลี --32124123127142129139123140132126133711----1-1718-1--17-18---18-100%
86010143อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว สะพลี --141211191161171121171171------1338----1-910-1--9-10---10-100%
86010145บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว สะพลี --14123134125121119119128122124114124311----1-1617-1--16-17---17-100%
60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict