แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2564สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
86010001วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร ขุนกระทิง --111419114114171131121------848----1-56-1--5-6---6-100%
86010002วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร ตากแดด --16116115114117116116116116117120117911----1-1516-1--15-16---16-100%
86010004บ้านในห้วย เมืองชุมพร ตากแดด --41719115151619171------628----1-45-1--4-5---5-100%
86010006ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ถ้ำสิงห์ --1011211011211211011711511611416113411----1-1415-1--14-15---15-100%
86010008อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา --20072007319831782797276727072657------2,12658----148893-1-4-88-93---93-100%
86010009วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร ท่ายาง --10123117115121126119116114117123120111----1-1516-1--15-16---16-100%
86010010วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายาง --46239169249145156258255284289289267919----113840-1-1-38-40---40-100%
86010011บ้านคอสน เมืองชุมพร ท่ายาง --10110181111111615191------708----1-45-1--4-5---5-100%
86010013บ้านบางคอย เมืองชุมพร ท่ายาง --241301552201181141101161------1879----1-1112-1--11-12---12-100%
86010014บ้านบางหลง เมืองชุมพร ท่ายาง --4191611416112181101------698----1-45-1--4-5---5-100%
86010015บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร ทุ่งคา 419171618191141131131------839----1-56-1--5-6---6-100%
86010016บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร ทุ่งคา --211111151121181121161171------1228----1-89-1--8-9---9-100%
86010017บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรทุ่งคา1919113112110113118110112110118113115712----1-1516-1--15-16---16-100%
86010019วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร ทุ่งคา 171191121101101171131121131------1239----1-910-1--9-10---10-100%
86010020วัดทุ่งคา เมืองชุมพร ทุ่งคา 41319111171717113191------709----1-45-1--4-5---5-100%
86010021อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรตากแดด --8139031684153418152085198518251265178312931,87145----148489-1-4-84-89---89-100%
86010023วัดหูรอ เมืองชุมพร นาชะอัง 11191131171191131151151141------1269----1-910-1--9-10---10-100%
86010024บ้านสามเสียม เมืองชุมพร นาชะอัง 81111811711511511218181------1029----1-67-1--6-7---7-100%
86010025ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร นาชะอัง 2111319116121113113115121125116121120412----1-1516-1--15-16---16-100%
86010027วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร นาทุ่ง --19116116127118128119191------1528----1-910-1--9-10---10-100%
86010029บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร บางลึก --141917151711118171------688----1-45-1--4-5---5-100%
86010030วัดบางลึก เมืองชุมพร บางลึก --6141218171615171------458----1-34-1--3-4---4-100%
86010032บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร บางลึก --2171313161518171------418----1-34-1--3-4---4-100%
86010036วัดคูขุด เมืองชุมพร บางหมาก 6181717191719161131------729----1-45-1--4-5---5-100%
86010037บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร บางหมาก --31114114115115116119110135127126122211----1-1516-1--15-16---16-100%
86010039บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร บางหมาก --411318114112112181121------838----1-56-1--5-6---6-100%
86010040วัดดอนรวบ เมืองชุมพร บางหมาก --1311218113119120110122125133124119911----1-1415-1--14-15---15-100%
86010041บ้านเขาวง เมืองชุมพร บ้านนา --241151161191271161171121------1468----1-910-1--9-10---10-100%
86010042บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร บ้านนา --16119118118121123123114114116117119911----1-1516-1--15-16---16-100%
86010043วัดหัวกรูด เมืองชุมพร ปากน้ำ 8116115112114114116113191101818114312----1-1516-1--15-16---16-100%
86010044บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร ปากน้ำ --713592582782732582512542------50217----112426-1-1-24-26---26-100%
86010045บ้านหัวถนน เมืองชุมพร ปากน้ำ 15119117117111120116114112171619116312----1-1516-1--15-16---16-100%
86010046บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร ปากน้ำ --1019111181911216171------728----1-45-1--4-5---5-100%
86010047เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร วังไผ่ --13127138132154243137139141135140139912----112325-1-1-23-25---25-100%
86010048วัดดอนเมือง เมืองชุมพร วังไผ่ --10118112123126118115127113112116119011----1-1516-1--15-16---16-100%
86010052ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร วังใหม่ --1711711812512611011611511411919118611----1-1516-1--15-16---16-100%
86010053วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร วังใหม่ --20131128126129132122132120131120129111----1-1617-1--16-17---17-100%
86010055บ้านนาแซะ เมืองชุมพร วังใหม่ --1311511311011511211111818112110113711----1-1415-1--14-15---15-100%
86010056บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมืองชุมพร --29126122123134123116123124128121126911----1-1617-1--16-17---17-100%
86010059วัดเชิงกระ เมืองชุมพร วิสัยเหนือ 51717191811211318191------789----1-45-1--4-5---5-100%
86010060บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร วิสัยเหนือ --1011119110117115111112120111117114311----1-1415-1--14-15---15-100%
86010061บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร วิสัยเหนือ --1412017116114115115118114111111115511----1-1415-1--14-15---15-100%
86010062บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร วิสัยเหนือ --27126139138129133126131120119128131611----1-1718-1--17-18---18-100%
86010063บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร หาดทรายรี --161811111718116181161------1008----1-56-1--5-6---6-100%
86010064บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร หาดทรายรี --111121111121711511211211311619113011----1-1415-1--14-15---15-100%
86010066ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร หาดพันไกร --616111191141917115117115111112011----1-67-1--6-7---7-100%
86010068บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ คุริง --2181717141818181------528----1-34-1--3-4---4-100%
86010069ประชานิคม 2 ท่าแซะ คุริง --10115112115112118116129121115120118311----1-1516-1--15-16---16-100%
86010070บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ คุริง 261221191291251251281271231------2249----1-1112-1--11-12---12-100%
86010071ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ทรัพย์อนันต์ 12125116114119120118114115123118112120612----1-1617-1--16-17---17-100%
86010072บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ทรัพย์อนันต์ --414113111181101171141------818----1-56-1--5-6---6-100%
86010073บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าข้าม 119191511116110151121------689----1-45-1--4-5---5-100%
86010075บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าข้าม --4141313111313111------228----1-23-1--2-3---3-100%
86010076บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าข้าม --271261251271411331301381------2478----1-1112-1--11-12---12-100%
86010077บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าข้าม 315141713181617141------479----1-34-1--3-4---4-100%
86010078บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าข้าม --171221151151201191221131------1438----1-910-1--9-10---10-100%
86010079อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ --181502642522762702732782------48115----112224-1-1-22-24---24-100%
86010080ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ --9116134139133150228130133142146136012----112022-1-1-20-22---22-100%
86010083ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ --5425928229538928128521003822772103390725----124851-1-2-48-51---51-100%
86010089บ้านละมุ ท่าแซะ นากระตาม 111317171811013191131------719----1-45-1--4-5---5-100%
86010090บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะรับร่อ 191211271301281211251301261------2279----1-1112-1--11-12---12-100%
86010091บ้านรับร่อ ท่าแซะ รับร่อ 7110131716131514151------509----1-34-1--3-4---4-100%
86010092บ้านหาดใน ท่าแซะ รับร่อ --24122135120123131131125117126127128111----1-1617-1--16-17---17-100%
86010093บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ รับร่อ --8431074118310031414140411931093120312338921,25035----135660-1-3-56-60---60-100%
86010094บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ สลุย --717161911217121131------638----1-45-1--4-5---5-100%
86010095บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ สลุย 18128124119135127123144133140144142137712----112426-1-1-24-26---26-100%
86010096บ้านเนินทอง ท่าแซะ สลุย 17128129126127129132129134139134136136012----111820-1-1-18-20---20-100%
86010097บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ สลุย 315141614131212151------349----1-23-1--2-3---3-100%
86010098บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ สลุย --141141301161161211191121------1428----1-910-1--9-10---10-100%
86010099บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ สลุย 221241171221171291231211111------1869----1-1011-1--10-11---11-100%
86010100บ้านงาช้าง ท่าแซะ สองพี่น้อง 12115121117117125118122118118112113120812----1-1617-1--16-17---17-100%
86010101ประชาพัฒนา ท่าแซะ สองพี่น้อง 315171216171914181------519----1-34-1--3-4---4-100%
86010102บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ สองพี่น้อง --31142254266266248161250250141242155118----113234-1-1-32-34---34-100%
86010103บ้านทรายขาว ท่าแซะ สองพี่น้อง --27128122132128130126125123129124129411----1-1617-1--16-17---17-100%
86010104บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ หงษ์เจริญ --26123136131139136131140126135120134311----1-1718-1--17-18---18-100%
86010105บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ หงษ์เจริญ 9113191121111141131151161------1129----1-67-1--6-7---7-100%
86010106บ้านกลาง ท่าแซะ หงษ์เจริญ 8191161101161231121181151------1279----1-910-1--9-10---10-100%
86010107บ้านบึงลัด ท่าแซะ หงษ์เจริญ 1011111011411419111171101------969----1-56-1--5-6---6-100%
86010108ประชานิคม 4 ท่าแซะ หงษ์เจริญ 20127132132131153241142131141140135142513----112931-1-1-29-31---31-100%
86010109บ้านยายไท ท่าแซะ หงษ์เจริญ 617112111110171121121121------899----1-56-1--5-6---6-100%
86010110บ้านหินแก้ว ท่าแซะ หินแก้ว --5171151141818141417161618411----1-56-1--5-6---6-100%
86010111บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ --181181191211131201181141------1418----1-910-1--9-10---10-100%
86010112บ้านจันทึง ท่าแซะ หินแก้ว 51181161281141201161191161------1529----1-1011-1--10-11---11-100%
86010113บ้านทรายแก้ว ปะทิว เขาไชยราช --101411415171215131------508----1-34-1--3-4---4-100%
86010115ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว เขาไชยราช --18129118113122128130124126130126126411----1-1617-1--16-17---17-100%
86010118บ้านไชยราช ปะทิว เขาไชยราช --1418111112113113110171------888----1-56-1--5-6---6-100%
86010119บ้านวังช้าง ปะทิว ชุมโค 41161241301201191291251201------1879----1-1011-1--10-11---11-100%
86010120บ้านหินกบ ปะทิว ชุมโค 81131131916117112141121------949----1-56-1--5-6---6-100%
86010121บ้านบางจาก ปะทิว ชุมโค 2116117114121120126128127115112111120912----1-1617-1--16-17---17-100%
86010122บ้านชุมโค ปะทิว ชุมโค 181101151819191918141------909----1-56-1--5-6---6-100%
86010124บ้านดอนทราย ปะทิว ชุมโค 315171418171215161------479----1-34-1--3-4---4-100%
86010126บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ชุมโค --5171214161715131------398----1-23-1--2-3---3-100%
86010127บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ดอนยาง 911117112113191215171------759----1-45-1--4-5---5-100%
86010128ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ดอนยาง --10141214153416241775156416041745------1,20434----135458-1-3-54-58---58-100%
86010129วัดดอนยาง ปะทิว ดอนยาง --9110116111111113113131------868----1-56-1--5-6---6-100%
86010130บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ดอนยาง 111231181251241201231211201------1859----1-1011-1--10-11---11-100%
86010131ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ทะเลทรัพย์ --22127125131122137123125125121117127511----1-1617-1--16-17---17-100%
86010132บ้านคอกม้า ปะทิว บางสน --4110111191101417151------608----1-34-1--3-4---4-100%
86010133อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว บางสน --492813592772732752662602------54017----112628-1-1-26-28---28-100%
86010134บ้านดอนตะเคียน ปะทิว บางสน --281151161131251281111131------1498----1-910-1--9-10---10-100%
86010136บ้านน้ำพุ ปะทิว ปากคลอง --81611318141512151------518----1-34-1--3-4---4-100%
86010137บ้านถ้ำธง ปะทิว ปากคลอง --10110151719112161101------698----1-45-1--4-5---5-100%
86010139บ้านปากคลอง ปะทิว ปากคลอง --171211141251341271241311------1938----1-1011-1--10-11---11-100%
86010140วัดบางแหวน ปะทิว ปากคลอง --11117119110121115119116125123127120311----1-1516-1--15-16---16-100%
86010142ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว สะพลี --32125125127143129139123140133126134211----1-1718-1--17-18---18-100%
86010143อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว สะพลี --141211201161181121171181------1368----1-910-1--9-10---10-100%
86010145บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว สะพลี --15123134125122119119128122124116124711----1-1617-1--16-17---17-100%
60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07