รหัสโรงเรียน อ่านออกเสียง 25592560ผลต่าง อ่านรู้เรื่อง 25592560ผลต่าง รวม2ด้าน 25592560ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1086110064วัดขุนกระทิง () 96.00 (ดีมาก) 96.00 () 92.00 (ดีมาก) 92.00 () 84.00 () 84.00 14.00 -12.00 -8.00 -10.00