จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,67916,1633,85718024,879
ไทย4,35315,3653,80218023,700
กัมพูชา1272-30
เกาหลีใต้-----
จีน-1--1
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา19341027-630
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-1--1
ลาว5630422-382
เวียดนาม1---1
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ16263-45
อื่นๆ59291-89
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด329753-182
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ไทย329653-181
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-1--1
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1464--78
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ไทย1459--73
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-1--1
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา-4--4
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1151--62
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ไทย1151--62
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด227636-134
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ไทย207535-130
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา2-1-3
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด4001,726--2,126
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ไทย4001,723--2,123
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ลาว-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด3311854-205
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ไทย3011854-202
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา1---1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ1---1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด82330257-669
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ไทย81326253-660
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา-32-5
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ลาว-12-3
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2050--70
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ไทย2050--70
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด51133--184
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ไทย846--54
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-3--3
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา4283--125
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ลาว11--2
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1356--69
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ไทย332--35
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา922--31
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ลาว12--3
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2162--83
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไทย1456--70
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา54--9
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ลาว-2--2
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ2---2
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3290--122
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ไทย3287--119
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา-3--3
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด397141-151
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ไทย397041-150
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5กัมพูชา-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เกาหลีใต้-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5จีน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ญี่ปุ่น-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เนปาล-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ปากีสถาน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เมียนมา-1--1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ฟิลิปปิน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5มาเลเซีย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ลาว-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เวียดนาม-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ศรีลังกา-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5สิงคโปร์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อินเดีย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อินโดนีเซีย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อื่นๆ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด4675--121
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ไทย4674--120
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-1--1
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1552--67
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ไทย1552--67
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด1701,0874311801,868
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ไทย1701,0844311801,865
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2กัมพูชา-1--1
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2เกาหลีใต้-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2จีน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ญี่ปุ่น-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2เนปาล-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ปากีสถาน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2เมียนมา-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ฟิลิปปิน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2มาเลเซีย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ลาว-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2เวียดนาม-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ศรีลังกา-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2สิงคโปร์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อินเดีย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อินโดนีเซีย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อื่นๆ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3393--126
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ไทย3391--124
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-1--1
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ลาว-1--1
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2676--102
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ไทย2674--100
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา-2--2
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด439962-204
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ไทย429861-201
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา111-3
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด34121--155
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ไทย33120--153
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-1--1
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ1---1
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2345--68
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ไทย1941--60
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา43--7
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1135--46
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ไทย1035--45
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ1---1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1032--42
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ไทย1032--42
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด2152--73
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ไทย2151--72
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-1--1
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด459088-223
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ไทย448588-217
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-5--5
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ1---1
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1664--80
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ไทย1562--77
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา12--3
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด259288-205
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ไทย259188-204
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-1--1
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด38105--143
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ไทย37102--139
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา13--4
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ลาว-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3511347-195
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ไทย3410646-186
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา121-4
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ลาว-2--2
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-3--3
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด397726-142
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ไทย387526-139
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-1--1
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา-1--1
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ลาว1---1
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด74337132-543
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย71329127-527
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา342-9
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-22-4
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-21-3
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด131368--499
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ไทย121359--480
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา16--7
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา93--12
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด518922-162
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ไทย447622-142
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา612--18
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ลาว11--2
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1852--70
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ไทย1852--70
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด41241113-395
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ไทย39240113-392
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา11--2
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ลาว-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ1---1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด2912242-193
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ไทย2912242-193
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ลาว-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3310942-184
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ไทย3310541-179
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-1--1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา-21-3
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ลาว-1--1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5017269-291
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ไทย4716869-284
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา-2--2
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ลาว-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ32--5
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด287829-135
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ไทย247128-123
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา461-11
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ลาว-1--1
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5514574-274
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ไทย4914171-261
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1จีน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เมียนมา433-10
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ลาว-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อื่นๆ1---1
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1957--76
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ไทย1957--76
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด217850-149
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ไทย217848-147
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา--1-1
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ลาว--1-1
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด348634-154
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ไทย327933-144
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา261-9
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-1--1
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด5219465-311
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไทย4718165-293
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา29--11
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ลาว-3--3
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ31--4
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2577--102
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ไทย2476--100
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา11--2
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด236838-129
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ไทย226738-127
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา11--2
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด126542-119
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ไทย126442-118
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา-1--1
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1042--52
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย1041--51
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-1--1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2510258-185
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย2310158-182
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา11--2
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว1---1
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด64154--218
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย61151--212
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา32--5
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-1--1
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด519954-204
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย519854-203
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-1--1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด973--82
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย967--76
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-2--2
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-4--4
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1951--70
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย1950--69
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-1--1
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด815--23
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย515--20
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา3---3
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด52192--244
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย52192--244
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1334--47
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย1332--45
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-2--2
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด39104--143
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย38101--139
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา12--3
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-1--1
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด67415--482
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย66415--481
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา1---1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด24215121-360
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย24210119-353
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-42-6
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด114537263-914
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย110524261-895
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา--1-1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา14--5
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว291-12
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ1---1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2148--69
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย1945--64
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา23--5
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด64162--226
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ไทย62160--222
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3กัมพูชา-1--1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3จีน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เนปาล-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เมียนมา1---1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ลาว11--2
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อินเดีย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด2030--50
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย2030--50
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด4616571-282
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย4616470-280
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา--1-1
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-1--1
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด190731331-1,252
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย187713330-1,230
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-1--1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา-5--5
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว111--12
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ111-3
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1350--63
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย1146--57
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา11--2
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-3--3
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ1---1
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด70182128-380
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย68178126-372
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา2---2
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-3--3
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-12-3
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด72178108-358
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย71178106-355
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา--1-1
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา--1-1
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1120--31
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย916--25
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว23--5
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด26112--138
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย2594--119
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา14--5
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-13--13
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-1--1
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด63124--187
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย62121--183
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา13--4
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4811743-208
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย4611543-204
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา1---1
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-1--1
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1537--52
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย1235--47
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา32--5
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5416277-293
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย5216173-286
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา114-6
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ1---1
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4821291-351
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย4821291-351
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3181--112
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย3176--107
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-1--1
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-4--4
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3394--127
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย3394--127
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3168--99
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย2963--92
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา24--6
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-1--1
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด81230133-444
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย77227133-437
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา21--3
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ2---2
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2463--87
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย2155--76
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา28--10
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด135419-86
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย114718-76
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา15--6
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-11-2
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ11--2
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด38106--144
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ไทย37105--142
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3กัมพูชา-1--1
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3จีน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เนปาล-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เมียนมา-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ลาว-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อื่นๆ1---1
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด39114--153
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย3496--130
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา25--7
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว39--12
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-4--4
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1538--53
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ไทย1019--29
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2เมียนมา27--9
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ลาว211--13
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ11--2
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4413581-260
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ไทย3912779-245
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เมียนมา321-6
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ลาว161-8
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ1---1
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2264--86
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ไทย1245--57
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2เมียนมา111--12
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ลาว13--4
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ74--11
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด47147--194
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ไทย36127--163
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เมียนมา23--5
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ลาว-14--14
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ71--8
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ22--4
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3159--90
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ไทย3056--86
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เมียนมา11--2
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ลาว-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3313640-209
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ไทย258631-142
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-1--1
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1เมียนมา3203-26
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ลาว3286-37
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ21--3
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด4545--90
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ไทย4041--81
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1เมียนมา42--6
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ลาว12--3
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1531--46
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ไทย1428--42
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1เมียนมา12--3
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ลาว-1--1
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1227--39
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ไทย1226--38
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1เมียนมา-1--1
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ลาว-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2748--75
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ไทย59--14
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2เมียนมา615--21
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ลาว923--32
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ7---7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด217988--1,205
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ไทย192886--1,078
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-1--1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2เมียนมา835--43
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ลาว960--69
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม1---1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ65--11
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1667--83
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ไทย956--65
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2เมียนมา31--4
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ลาว210--12
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ2---2
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด51132--183
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ไทย47111--158
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2เมียนมา412--16
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ลาว-7--7
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-1--1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5016667-283
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ไทย4114664-251
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-1--1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1เมียนมา56--11
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ลาว2113-16
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ2---2
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1449--63
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ไทย1343--56
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1เมียนมา15--6
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ลาว-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-1--1
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด130413--543
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ไทย126408--534
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1เมียนมา-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ลาว44--8
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด42104--146
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ไทย4197--138
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1จีน-1--1
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1เมียนมา-6--6
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ลาว-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ1---1
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1436--50
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ไทย313--16
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2เมียนมา57--12
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ลาว616--22
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1949--68
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ไทย1645--61
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2เมียนมา24--6
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ลาว-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ1---1
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด37153--190
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ไทย35145--180
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2เมียนมา13--4
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ลาว15--6
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2810175-204
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ไทย289173-192
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2เมียนมา-1--1
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ลาว-92-11
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5618299-337
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ไทย5417799-330
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-1--1
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1เมียนมา24--6
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ลาว-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด34103--137
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ไทย2797--124
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1เมียนมา25--7
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ลาว-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ5---5
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3814763-248
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ไทย3213159-222
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-1--1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1เมียนมา573-15
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ลาว181-10
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07