จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,67916,1633,85724,879
พุทธ4,57715,8573,79924,410
อิสลาม9527955430
คริสต์419328
ซิกส์1--1
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ28-10
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด329753182
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2พุทธ329752181
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม--11
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2คริสต์----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1464-78
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5พุทธ1463-77
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-1-1
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5คริสต์----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1151-62
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2พุทธ950-59
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม11-2
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2คริสต์1--1
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด227636134
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ227535132
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม--11
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-1-1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด4001,726-2,126
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1พุทธ3911,713-2,104
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม811-19
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-2-2
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด3311854205
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4พุทธ3311854205
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด82330257669
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4พุทธ81327255663
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม1326
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2050-70
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4พุทธ1949-68
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม11-2
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด51133-184
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4พุทธ51133-184
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1356-69
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4พุทธ1356-69
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2162-83
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พุทธ1962-81
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5คริสต์----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3290-122
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ3290-122
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด397141151
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5พุทธ387041149
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อิสลาม1--1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5คริสต์-1-1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ซิกส์----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อื่นๆ----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด4675-121
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5พุทธ4675-121
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5คริสต์----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1552-67
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5พุทธ1552-67
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5คริสต์----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด1701,0874311,868
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2พุทธ1681,0744261,845
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อิสลาม111417
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2คริสต์1216
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ซิกส์----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อื่นๆ----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3393-126
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3พุทธ3393-126
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3คริสต์----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2676-102
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3พุทธ2674-100
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-1-1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-1-1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด439962204
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3พุทธ439862203
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-1-1
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3คริสต์----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด34121-155
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2พุทธ34120-154
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-1-1
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2คริสต์----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2345-68
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3พุทธ2345-68
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3คริสต์----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1135-46
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3พุทธ1135-46
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3คริสต์----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1032-42
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3พุทธ1031-41
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-1-1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3คริสต์----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด2152-73
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2พุทธ2150-71
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-2-2
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2คริสต์----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด459088223
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2พุทธ448886218
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม1225
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2คริสต์----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1664-80
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2พุทธ1663-79
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-1-1
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2คริสต์----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด259288205
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2พุทธ259187203
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-112
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2คริสต์----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด38105-143
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1พุทธ38103-141
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-2-2
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3511347195
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1พุทธ3511347195
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1คริสต์----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด397726142
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4พุทธ377424135
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม2327
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด74337132543
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ73336131540
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม1113
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด131368-499
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4พุทธ131365-496
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-3-3
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด518922162
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4พุทธ508622158
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม12-3
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-1-1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1852-70
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4พุทธ1851-69
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-1-1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด41241113395
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1พุทธ41239112392
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-213
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1คริสต์----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด2912242193
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1พุทธ2812242192
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม1--1
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1คริสต์----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3310942184
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1พุทธ3110541177
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม2417
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1คริสต์----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5017269291
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1พุทธ5017268290
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม--11
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1คริสต์----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด287829135
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1พุทธ277729133
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม11-2
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1คริสต์----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5514574274
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1พุทธ5514574274
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อิสลาม----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1คริสต์----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ซิกส์----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อื่นๆ----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1957-76
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ1957-76
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด217850149
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ207850148
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม1--1
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด348634154
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ348434152
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-2-2
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด5219465311
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พุทธ5119165307
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม12-3
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-1-1
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2577-102
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4พุทธ2575-100
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-2-2
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด236838129
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4พุทธ236838129
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4คริสต์----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด126542119
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3พุทธ126541118
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม--11
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3คริสต์----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1042-52
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ1042-52
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2510258185
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ239758178
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม25-7
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด64154-218
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ63154-217
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม1--1
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด519954204
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ489952199
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม3-25
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด973-82
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ973-82
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1951-70
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ1951-70
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด815-23
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ814-22
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-1-1
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด52192-244
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ51190-241
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม12-3
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1334-47
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ1333-46
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-1-1
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด39104-143
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ39104-143
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด67415-482
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ66408-474
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม16-7
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-1-1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด24215121360
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ1415795266
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม10582593
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์--11
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด114537263914
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ109532258899
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม35513
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์2--2
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2148-69
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ2148-69
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด64162-226
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3พุทธ62161-223
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อิสลาม2--2
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3คริสต์----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ซิกส์----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อื่นๆ-1-1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด2030-50
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ2030-50
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด4616571282
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ4616470280
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-1-1
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์--11
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1907313311,252
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ1907263301,246
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-415
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-1-1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1350-63
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1250-62
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม1--1
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด70182128380
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ69182128379
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม1--1
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด72178108358
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ72172107351
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-617
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1120-31
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1019-29
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม11-2
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด26112-138
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ26112-138
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด63124-187
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ63124-187
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4811743208
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ4811643207
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1-1
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1537-52
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1537-52
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5416277293
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ5416277293
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4821291351
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ4721091348
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม12-3
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3181-112
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ3180-111
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1-1
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3394-127
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1954-73
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม1440-54
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3168-99
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ3168-99
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด81230133444
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ81229133443
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1-1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2463-87
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ2462-86
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1-1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด13541986
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ13541986
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด38106-144
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3พุทธ38105-143
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อิสลาม-1-1
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3คริสต์----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ซิกส์----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด39114-153
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ39113-152
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-1-1
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1538-53
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2พุทธ1538-53
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อิสลาม----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4413581260
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2พุทธ4413280256
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-314
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2264-86
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2พุทธ2264-86
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อิสลาม----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด47147-194
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1พุทธ47144-191
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อิสลาม-3-3
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3159-90
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1พุทธ3058-88
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อิสลาม11-2
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3313640209
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1พุทธ3313540208
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1-1
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด4545-90
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1พุทธ4443-87
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อิสลาม12-3
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1531-46
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1พุทธ1531-46
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อิสลาม----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1227-39
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1พุทธ1227-39
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อิสลาม----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2748-75
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2พุทธ2748-75
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อิสลาม----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด217988-1,205
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2พุทธ198930-1,128
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อิสลาม1954-73
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2คริสต์-4-4
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1667-83
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2พุทธ1667-83
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อิสลาม----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด51132-183
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2พุทธ51132-183
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อิสลาม----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5016667283
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1พุทธ4816166275
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อิสลาม2518
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1449-63
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1พุทธ1245-57
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อิสลาม24-6
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด130413-543
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1พุทธ129407-536
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อิสลาม15-6
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1คริสต์-1-1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด42104-146
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1พุทธ42104-146
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อิสลาม----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1436-50
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2พุทธ1330-43
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อิสลาม1--1
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-6-6
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1949-68
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2พุทธ1949-68
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อิสลาม----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด37153-190
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2พุทธ37152-189
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-1-1
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2810175204
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2พุทธ279974200
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อิสลาม1214
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2คริสต์----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ซิกส์----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5618299337
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1พุทธ5618199336
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1-1
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด34103-137
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1พุทธ32103-135
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อิสลาม1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3814763248
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1พุทธ3814763248
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อิสลาม----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1คริสต์----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ซิกส์----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07