ข้อมูลสถานศึกษา
วัดขุนกระทิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100011100641086110064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดขุนกระทิง
ชื่อ (อังกฤษ)Watkhunkrating
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านขุนกระทิง
ตำบลขุนกระทิง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7755-5122
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4589243
Longitude
99.1286365
Tabe 3
Tab 5