ข้อมูลสถานศึกษา
วัดหาดทรายแก้ว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100021100211086110021
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหาดทรายแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)wathadsaikaew
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหาดทรายแก้ว
ตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-4229
คำนวณการเดินทาง
Latitude
13.752801
Longitude
100.501587
Tabe 3
Tab 5