ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านในห้วย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100041100651086110065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านในห้วย
ชื่อ (อังกฤษ)bannaihoiy
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านในห้วย
ตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7757-6752
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.46613833
Longitude
99.135415
Tabe 3
Tab 5