ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100061100611086110061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbantamsing School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านถ้ำสิงห์
ตำบลถ้ำสิงห์
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7765-0076
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.42658657
Longitude
99.05854702
Tabe 3
Tab 5