ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลชุมพร
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100081100201086110020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลชุมพร
ชื่อ (อังกฤษ)anuban chumphon
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้านเมืองชุมพร
ตำบลท่าตะเภา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7751-1310
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4683854
Longitude
99.18094516
Tabe 3
Tab 5