ข้อมูลสถานศึกษา
วัดพิชัยยาราม
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100101100081086110008
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดพิชัยยาราม
ชื่อ (อังกฤษ)watpichaiyaram
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7755-3273
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.45752251
Longitude
99.21470761
Tabe 3
Tab 5