ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคอสน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100111100091086110009
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอสน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoson
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านคอสน
ตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7755-3164
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.464129
Longitude
99.22971011
Tabe 3
Tab 5