ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบางคอย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100131100071086110007
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางคอย
ชื่อ (อังกฤษ)banbang koi school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบางคอย
ตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7752-1837
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.427522
Longitude
99.2225794
Tabe 3
Tab 5