ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบางหลง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100141100121086110012
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางหลง
ชื่อ (อังกฤษ)Banbanglong School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านบางหลง
ตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.41216572
Longitude
99.21043303
Tabe 3
Tab 5