ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100151100541086110054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)banchongsairatphatthana
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0050
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.3849325
Longitude
99.1050404
Tabe 3
Tab 5