ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทุ่งหงษ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100161100531086110053
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งหงษ์
ชื่อ (อังกฤษ)bantounghoung
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านทุ่งหงษ์
ตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-5233
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4123471
Longitude
99.0962722
Tabe 3
Tab 5