ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเขาบ่อ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100171100601086110060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาบ่อ
ชื่อ (อังกฤษ)baankaobor
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านเขาบ่อ
ตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7764-1510
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.435266
Longitude
99.135741
Tabe 3
Tab 5