ข้อมูลสถานศึกษา
วัดทุ่งคา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100201100521086110052
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดทุ่งคา
ชื่อ (อังกฤษ)wattungka
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านทุ่งคา
ตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.39288141
Longitude
99.14990466
Tabe 3
Tab 5