ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100211100181086110018
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)
ชื่อ (อังกฤษ)watsubunnimit
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านท่าตะเภา
ตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-2468
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.490668
Longitude
99.17639498
Tabe 3
Tab 5