ข้อมูลสถานศึกษา
วัดหูรอ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100231100341086110034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหูรอ
ชื่อ (อังกฤษ)Wathuro
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหูรอ
ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7757-0673www.whr.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.5252027
Longitude
99.2214296
Tabe 3
Tab 5