ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสามเสียม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100241100361086110036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสามเสียม
ชื่อ (อังกฤษ)bansamsiam
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านสามเสียม
ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7757-0676
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.547452
Longitude
99.253919
Tabe 3
Tab 5