ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านนาชะอัง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100251100351086110035
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาชะอัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannachaang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาชะอัง
ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-3504
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.54476577
Longitude
99.2089674
Tabe 3
Tab 5