ข้อมูลสถานศึกษา
วัดนาทุ่ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100271100381086110038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนาทุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Watnatung School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านนาทุ่ง
ตำบลนาทุ่ง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-2433
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.50241482
Longitude
99.20260429
Tabe 3
Tab 5