ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองเนียน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100291100411086110041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเนียน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnean
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหนองเนียน
ตำบลบางลึก
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-5096
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.5768468
Longitude
99.2163826
Tabe 3
Tab 5