ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านศาลาลอย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100321100471086110047
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลาลอย
ชื่อ (อังกฤษ)Bansalaloi
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านศาลาลอย
ตำบลบางลึก
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0108
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.549401
Longitude
99.183226
Tabe 3
Tab 5