ข้อมูลสถานศึกษา
วัดคูขุด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100361100141086110014
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคูขุด
ชื่อ (อังกฤษ)Wudkukut school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านคูขุด
ตำบลบางหมาก
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-6571
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4596885
Longitude
99.19736639
Tabe 3
Tab 5