ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่ามะปริง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100421100231086110023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่ามะปริง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAMAPRING
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านท่ามะปริง
ตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-5338www.banthamapring.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.48655981
Longitude
99.02634426
Tabe 3
Tab 5