ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100441100011086110001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)banpaknum(padermjeennavasongkror)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านปากน้ำ
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7752-2144
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.44079667
Longitude
99.25029667
Tabe 3
Tab 5