ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวถนน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100451100021086110002
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวถนน
ชื่อ (อังกฤษ)banhuatanon
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหัวถนน
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7755-3002
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.44292203
Longitude
99.24081218
Tabe 3
Tab 5