ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาดภราดรภาพ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100461100031086110003
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดภราดรภาพ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhadparadonpap
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหาดภราดรภาพ
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7752-1569
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4272415
Longitude
99.2629978
Tabe 3
Tab 5