ข้อมูลสถานศึกษา
เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100471100251086110025
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Muangchumphonbankhaotolom School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านเขาถล่ม
ตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7751-1861http://www.muangchumphonschool.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.5082249
Longitude
99.13097545
Tabe 3
Tab 5