ข้อมูลสถานศึกษา
วัดดอนเมือง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100481100261086110026
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดดอนเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)Watdonmuang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านดอนเมือง
ตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7753-4190
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.530961
Longitude
99.13923
Tabe 3
Tab 5