ข้อมูลสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100521100291086110029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairatchwitthaya 66 (Bannanaien)
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาเนียน
ตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7753-4074
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.5086797
Longitude
99.0992821
Tabe 3
Tab 5