ข้อมูลสถานศึกษา
วัดน้อมถวาย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100531100301086110030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดน้อมถวาย
ชื่อ (อังกฤษ)watnomthawai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านน้อมถวาย
ตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
077 630 590
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.50161899
Longitude
99.07350056
Tabe 3
Tab 5