ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาแซะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100551100321086110032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาแซะ
ชื่อ (อังกฤษ)bannasae
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านนาแซะ
ตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0053
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.50894669
Longitude
98.99579938
Tabe 3
Tab 5