ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าไม้ลาย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100561100331086110033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าไม้ลาย
ชื่อ (อังกฤษ)banthamailai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านวังใหม่
ตำบลเมืองชุมพร
อำเภอชุมพร
จังหวัด86190
รหัสไปรษณีย์10.4981097
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
98.95414514
Longitude
0-7750-3730
Tabe 3
Tab 5