ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคลองสูบ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100601100581086110058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองสูบ
ชื่อ (อังกฤษ)banklongsoob
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านคลองสูบ
ตำบลวิสัยเหนือ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7755-6119
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.35278993
Longitude
99.12006319
Tabe 3
Tab 5