ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาดทรายรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100631100041086110004
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดทรายรี
ชื่อ (อังกฤษ)banhadsairi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหาดทรายรี
ตำบลหาดทรายรี
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7755-8156
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.39857013
Longitude
99.27860298
Tabe 3
Tab 5