ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทุ่งมะขาม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100641100061086110006
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งมะขาม
ชื่อ (อังกฤษ)bantungmakham school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านทุ่งมะขาม
ตำบลหาดทรายรี
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7755-8601
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.36380491
Longitude
99.2521437
Tabe 3
Tab 5