ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนวัดหาดพันไกร
/ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100661100421086110042
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนวัดหาดพันไกร
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonwathadpunkrai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านวัดหาดพันไกร
ตำบลหาดพันไกร
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7765-9104
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.5599926
Longitude
99.1555575
Tabe 3
Tab 5