ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านใหม่พัฒนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100681100731086110073
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)SCHOOL BAN MAIPHATTANA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบลคุริง
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7759-9050
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6991429
Longitude
99.1659465
Tabe 3
Tab 5