ข้อมูลสถานศึกษา
ประชานิคม 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100691100741086110074
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประชานิคม 2
ชื่อ (อังกฤษ)Prachanicom2
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านประชานิคม 2
ตำบลคุริง
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7761-0412www.prachanikom2.siamvip.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7521865
Longitude
99.1370912
Tabe 3
Tab 5