ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าลานทอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100701102821086110282
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าลานทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantalantong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าลานทอง
ตำบลคุริง
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7752-0341
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.80084833
Longitude
99.10002708
Tabe 3
Tab 5