ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่งเพกา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100721100841086110084
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งเพกา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankangpheka
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก่งเพกา
ตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-5424www.Kaengphekathaifasthost.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7077886
Longitude
99.2050218
Tabe 3
Tab 5