ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาดหงส์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100731100811086110081
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดหงส์
ชื่อ (อังกฤษ)Banhadhong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดหงส์
ตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7754-8241
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6204392
Longitude
99.1419366
Tabe 3
Tab 5