ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเขาพาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100751100781086110078
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาพาง
ชื่อ (อังกฤษ)kaopang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านเขาพาง
ตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7757-4363
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.5724854
Longitude
99.1154254
Tabe 3
Tab 5