ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองเรือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100761100791086110079
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)Nongrua
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเรือ
ตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7754-7157
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6064076
Longitude
99.1212278
Tabe 3
Tab 5