ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวว่าว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100771100801086110080
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวว่าว
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAWOW SCHOOL
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวว่าว
ตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-5181
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.64005636
Longitude
99.11168955
Tabe 3
Tab 5