ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาดส้มแป้น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100781100831086110083
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดส้มแป้น
ชื่อ (อังกฤษ)Banhadsompan
หมู่ที่77
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดส้มแป้น
ตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0003www.banhadsompan.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6925257
Longitude
99.065359
Tabe 3
Tab 5