ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100791100851086110085
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanthasae School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าแซะ
ตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7758-4328
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.664557
Longitude
99.173488
Tabe 3
Tab 5